Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Enighet i forhandlingene mellom Akademikerne kommune og KS

1. mai 2018

Det ble enighet mellom partene i lønnsoppgjøret for KS like før fristen gikk ut ved midnatt mandag 30. april. I årets oppgjør forhandles både tekst i Hovedtariffavtalen og sentrale lønnstillegg. Tekna forhandler gjennom Akademikerne kommune.

Lønnsvekst for lektorene

Lektorene får en samlet lønnsvekst på nærmere tre prosent i årets oppgjør. Akademikerne vil jobbe videre for at lektorene i fremtidige oppgjør får forhandle lønnen sin lokalt. Akademikerne og Tekna er det kun lektorene som får sin lønn forhandlet sentralt. Våre øvrige medlemmer forhandler sin lønn lokalt gjennom sine tillitsvalgte og er ikke omfattet av de sentrale lønnstilleggene.

– Lektorene får en lønnsvekst på nivå med arbeidslivet for øvrig. Årets oppgjør retter likevel ikke opp den svake lønnsutviklingen lektorene har hatt de siste årene, noe vi jobbet hardt for. Det var lite penger til fordeling i årets oppgjør, og vi har derfor valgt å anbefale resultatet, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Forhandle lønn lokalt

Akademikerne og Tekna har over flere år jobbet for at lektorene skal få forhandle lønnen sin lokalt på den enkelte arbeidsplass, slik som er vanlig i resten av arbeidslivet.

- Lektorene er nødt til å prioriteres i årene fremover. Vi mener lokale forhandlinger gir de riktige verktøyene og er nødvendig for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass – og at norsk skole kan beholde og tiltrekke seg flinke folk, sier Birkenhagen.

Kompetanse vektlegges

– Tekna kommune er fornøyd med at kompetanse og kompetanseutvikling nå vektlegges tydeligere i hovedtariffavtalens bestemmelser.  Dette er nødvendig for å sikre at våre medlemmer kan utvikle seg i takt med nye kompetansekrav i arbeidslivet og at kompetanse skal lønne seg, sier Katrine Olsson, forhandlingssjef for Tekna kommune.  - Samtidig er det skuffende at det nok en gang ikke var vilje til å endre forhandlingssystemet for lektorer. Tekna kommune og Akademikerne vil arbeide videre for at også denne gruppa skal omfattes av lokale kollektive forhandlinger.

LO kommune, YS kommune, UNIO og Akademikerne kommune er parter på arbeidstakersiden og KS representerer arbeidsgiversiden.
Vedlagt følger protokoll fra forhandlingene.

Les også