Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Ekom-sikkerhet: Forebygging er viktigst

26. nov. 2018

-Vi vil aldri klare å beskytte oss mot de som vil oss vondt. Men vi må satse på forebygging.

Dette var ett av budskapene fra Tormod Heier fra Forsvarets Høgskole, som var en av innlederne på Tekna-konferansen «Ekom – infrastruktur, sikkerhet og sårbarhet», som arrangeres på Fornebu i dag.

-Førstelinjeforsvaret i Norge er ikke folk i forsvaret, det er dere, sa Heier, og kikket utover de 80 deltakerne. -Ledere i offentlige og private virksomheter må være rollemodeller når vi skal tenke sikkerhet, mente han. Heier trakk frem skandalen med outsourcing av pasientdata fra Helse Sør-Øst til blant annet Bulgaria. -Blant det enorme antallet pasientjournalene dette gjaldt, befant det seg også helseopplysninger om sentrale politikere og folk i departementene, påpekte han.

Heier viste til at mange av de sikkerhetspolitiske selvpålagte begrensingene fra norsk side, har blitt endret i den senere tiden. -Sett fra russisk side frykter man at Norge skal bli et oppmarsjområde og et springbrett for aggresjon mot Nordvest-Russland, sa Heier, som viste til at enhver fiende vil søke å ramme sin motstander der han er svakest. Her pekte han på det norske sivilsamfunnet, og ønsket om å skape bekymring, uro og frykt i de tusen hjem om sikkerheten i sentrale samfunnsfunksjonene. -Forebygging og bevisstgjøring om disse tingene blir stadig viktigere, og i denne forbindelse kan slike konferanser som dette være viktige, sa han.

I verdensklasse

Tommy Skjervold, som er statssekretær i Samferdselsdepartementet, viste til at det norske ekom-nettet er i verdensklasse. -Det er avgjørende at det norske nettet fungerer og er trygt, understreket han.

Andre temaer som ble belyst på konferansen, var:

  • Nullvisjon, bedre trafikkflyt, reduksjon av utslipp og antall drepte
  • Nøyaktig fjerndiagnose ved hjelp av sensorikk og høyoppløselig videooverføring redder liv
  • Fjernoperering av pasienter ved hjelp av robotteknologi

Se program her >>

Les også