Ekom-konferanse med digitaliseringsministeren

Blant annet nye sikkerhetskrav og teknologiutvikling står på dagorden på konferansen «Ekom-hub 2019», som åpnes av digitalminister Nikolai Astrup.

Siste nytt presenteres når det gjelder:

  • 5G
  • Ultrapålitelige nett
  • Nasjonale stamnett
  • Fjernstyring
  • Regional autonomi
  • IoT
  • Kobbernettet
  • Utenlandskabler
  • Datasentra

To sesjoner

Konferansen består av to sesjoner:

-Teknologi for samfunnskritisk kommunikasjon i kommersielle nett. Her får du kjennskap til utviklingen akkurat nå, forklart med en rekke caser: 5G, ultrapålitelige nett, regional autonomi og fjernstyring.

-Hva gjøres for å sikre og opprettholde fremtidens ekom-nett? Her får du vite hvordan vi griper mulighetene som teknologien gir, samtidig som vi holder sikkerheten i hevd: Sikkerhetsloven, alternativt kjernenett, nytt nasjonalt fiberstamnett, modernisering av kobbernettet, nye sjøkabler og datasentra.

Konferansen arrangeres på Scandic Fornebu 26. november kl 0900 – 1630.

Se fullstendig program her.

Publisert: 18. november 2019