Tekna kritisk til rapport om digitalt grenseforsvar

Tekna mener at rapporten fra Lysne II-utvalget om etablering av et digitalt norsk grenseforsvar ikke er god nok. Rapporten utgjør i følge Tekna ikke et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ta stilling til om det er klokt å bruke store ressurser på å overvåke all datatrafikk inn og ut av landet.

I sitt høringsvar om digitalt grenseforsvar stiller Tekna blant annet spørsmål om utviklingen mot at stadig mer av datatrafikken er kodet og kryptert vil gjøre at det kan stilles spørsmål ved nytten av de data som samles inn.

Etter Teknas mening vil utviklingen mot vanskeligere tilgjengelige data kunne føre til en mer inngripende overvåking, en såkalt mandats- og formålsglidning. De sterke teknologiske driverne som trekker i retning av et overvåkningsregime er etter Teknas mening ikke godt nok belyst og vurdert i rapporten. Tittelen digitalt grenseforsvar gir inntrykk av at Norge kan etablere et digitalt forsvar hvor uønskede elementer kan stoppes ved grensen. Tekna mener et riktigere språklig bilde vil være digital grenseovervåking.

Teknas høringsuttalelse til Forsvarsdepartementets høring til Lysne II-rapporten

Lenke til høringssak på forsvarsdepartementets sider 

Publisert: 9. januar 2017