V​​år digitale infrastruktur gir et nærmest ubegrenset overvåkingspotensial. Hvordan skal staten få utnytte dette potensialet? 25.september stiller Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg på debatt i Litteraturhuset i Oslo kl.19.00. Debatten blir streamet.

Se opptaket av arrangementet her  >

Program for kvelden:

Det er Datatilsynet og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter som inviterer til til debatt. Arrangementet er fullbooket, men vil bli streamet.

For et år siden la Lyse II-utvalget frem sin rapport som vurderer om Etterretningstjenesten bør få tilgang til tele- og datasignaler som krysser våre landegrenser. Utvalget kom med et forslag til et digitalt grenseforsvar. Forslaget har både fått støtte og sterk kritikk. Det er åpenbart at ulike aktører mener at mye står på spill.

På seminaret får du presentert hva digitalt grenseforsvar er, hva det betyr for folk og hvorfor forslaget er blitt mottatt så forskjellig. Gjennom innledninger og debatt får du høre ulike aktørers meninger om behov for og ulemper ved et digitalt grenseforsvar. Hva er hovedargumentene og hvilke forventninger har de til departementets videre arbeid med dette?

Introduksjon av digitalt grenseforsvar, utvalgets forslag og hva det har med oss å gjøre, ved Varog Kervarec, journalist i Inside Telecom

Kort presentasjon av ulike syn på DGF ved:Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
Siri Strand, masterstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier

Pause


Paneldebatt med:Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier

Publisert: 25. september 2017