- Positivt med digital strategi for skolen

Regjeringen la fredag 25.august fram en ny digital strategi for grunnskolen og videregående skole. - Det er positivt at regjeringen nå på en gjennomtenkt måte setter klare mål for arbeidet med digitalisering i skolen, sier generalsekretær i Tekna Ivar Horneland Kristensen.

Rapporten ble presentert på Bekkestua barneskole av statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Tekna var blant de inviterte til lanseringen.

I strategien var et digitalt kompetanseløft for lærere, bedre tilpasset undervisning, oppgradering av utstyr, mer kunnskap om nettvett og sikkerhet, kombinert med mer koding og teknologi i skolen, blant punktene som regjeringen nå vil ta tak i.

- Den digitale utviklingen går raskere og raskere. Skal vi ruste barna våre best mulig for fremtiden, må skolen sitte i førersetet i denne utviklingen, sier statsminister Erna Solberg. 

Kunnskapsministeren påpekte at digitalstrategien er en naturlig oppfølging av realfagstrategien. - God kunnskap i realfagene er en forutsetning for en vellykket digitalisering i skolen, sier Røe Isaksen.

 

Mangler IKT-kompetanse

Ivar Horneland Kristensen i Tekna mener det er på høy tid å få en helhetlig strategi på digitalisering i skolen.

- Vi ser et betydelig kompetansebehov innen IKT i fremtiden. Damvad har på oppdrag fra regjeringen estimert et behov for om lag 55 000 spesialiserte IT-arbeidere i 2030. Vi er ikke i nærheten av å dekke opp dette behovet med den kapasitet vi har i høyere utdanning per nå. Bare innen IKT-sikkerhet er det anslått et behov for 15 000 IT-spesialister. Det er 5 000 flere enn det vi utdanner i dag. Kompetansegapet kommer til å bli formidabelt, sier han.

Kristensen påpeker at det er realistene og teknologene som i hovedsak skal bekle disse stillingene, og at det er et stort behov for å få flere til å velge realfag og teknologi etter grunnskolen.

- Sammen med en styrking av naturfagene, et betydelig løft i matematikk, ikke minst få inn algebra tidligere i skoleløpet, håper vi strategien vil bære frukter for rekruttering, sier han.

 

Strategien må følges opp

Kristensen er opptatt av at elevene lærer hvordan man skal forholde seg til digitalisering.

- Det gjelder personvern, det gjelder å forstå hvordan man må sikre data og det gjelder kildekritikk. Å utvikle forståelse for disse overordnede endringer i måten vi forholder oss til hverandre og til fakta er uhyre viktig, sier han.

Kristensen sier at Tekna vil forventer at regjeringen følger opp strategien med midler til nødvendige investering.

- Strategien må forplikte skoleeier til å ruste skolene fysisk og materielt til å ta i bruk teknologien. Det vil være et betydelig behov for et kompetanseløft hos lærerne. Skal strategien ville kunne gjennomføres, må lærerne skjønne hvordan teknologi og digitale ressurser kan brukes og bidrar til å fremme læring, sier han.

 

Se generalsekretær Ivar Horneland Kristensens kommentarer til strategien

 kommentarer til strategien her

Publisert: 25. august 2017