Digital kompetanse er ferskvare

Det er viktig at politikerne ikke glemmer høyutdanningsgruppene i kompetansereformen, skriver president Lise Lyngsnes Randeberg i et debattinnlegg i Dagsavisen.

Foto av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Norge står ovenfor enorme kompetanseutfordringer i møte med digitaliseringen og robotiseringen av landet. Skal vi lykkes i en knallhard internasjonal konkurranse, må vi ha et næringsliv og en kompetent teknologisk arbeidsstokk som er i stand til å bidra til økt digital innovasjon.

Vi er i verdenstoppen i bruk av ny teknologi. Nå må vi også ta steget mot toppen i å utvikle og skape ny teknologi. Dette betyr at vi både må utdanne flere av de beste teknologene, samtidig som vi må videreutdanne de som allerede er i jobb. I dag har vi mange teknologer og IKT-eksperter som gjerne bidrar i digitaliseringen av Norge, men som vil trenge kompetanseheving for å kunne gjøre jobben i årene som kommer. Digital kompetanse er ferskvare.

Etter- og videreutdanning blant høyutdanningsgrupper har sunket med hele ti prosent de siste årene. Teknas egne IKT-eksperter sier i en undersøkelse at det ikke er tid og ressurser til å bygge på ny kompetanse. Nå må næringslivet prioritere at de ansatte faktisk kan få faglig utvikling. Samtidig må myndighetene bidra til å få på plass smidige ordninger for kompetanseheving, som innebefatter alle yrkesgrupper og utdanningsnivåer.

Statsbudsjettet for 2019 var i så måte skuffende lesning. Tiltakene i budsjettforslaget for etter- og videreutdanning retter seg i stor grad mot arbeidsgruppene med lavere utdanningsnivå. Det er viktig at politikerne ikke glemmer høyutdanningsgruppene i kompetansereformen som nå er under utvikling. Det er i stor grad disse som skal lede arbeidet med å digitalisere Norge.

Lise Lyngsnes Randeberg

President, Tekna

Les saken i Dagsavisen

Publisert: 29. oktober 2018