Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde overnfra av en far som jobber på en PC mens barnet leker på gulvet rundt han.
Mange prøver å få dagen til å gå opp med barn og hjemmekontor. Tiden du bruker på barna gir rett til permisjon. Foto: GettyImage.

Aktuelt

Dette har du krav på når landets skoler og barnehager stenger

Publisert: 13. mars 2020

Alle landets skoler og barnehager holdes stengt for å hindre virusspredning. Stengte barnehager og skoler gir ikke fritak fra arbeidsplikten og mange har spørsmål rundt sine rettigheter. Regjeringen har nå doblet antallet mulige omsorgsdager.

Oppdatert 16.03 kl 11.20

– Myndighetene har vedtatt å stenge alle skoler eller barnehager som et viktig smitteforebyggende tiltak. Samtidig har de bestemt at ordningen om omsorgspenger og omsorgspermisjon også skal gjelde ved slike tiltak. Det er vi glade for, sier Katrine Olsson, rådgiver i Tekna.

Katrine Olsson.jpg

Olsson forteller at man ifølge arbeidsmiljøloven § 12-9 har rett til permisjon dersom barn eller barnepasser er syk. Det samme gjelder når skoler og barnehager stenger grunnet økt Koronasmittefare.

Regjeringen har nå doblet dager med omsorgspenger per forelder per år. Dette gjelder de som har barn under 12 år. Samtidig er arbeidsgiverperioden, det vil si dager der arbeidsgiver ville dekket lønn for omsorgsdager, redusert fra ti dager til tre dager. Etter det overtar NAV utbetalingen. Omsorgspenger beregnes etter samme regler som sykepenger, og er begrenset oppad til 
6 G ved utbetaling fra NAV. 1G - grunnbeløpet i folketrygden - utgjør 99.858.

Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Det nye antall dager gjelder generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. De nye reglene er gjeldene fra 13. mars. 

Utvider antall omsorgsdager

– Vi er glade for at regjeringen nå har utvidet antall omsorgsdager gitt denne ekstraordinære situasjonen, sier Olsson.

Hun ber også arbeidstakere være oppmerksom på at mange arbeidsplasser har ordninger for velferdspermisjoner som kan være regulert i tariffavtaler eller personalhåndbøker. 

Snakk med din arbeidsgiver

Dersom du ikke kan møte på jobb og har problemer med å jobbe fulle dager fordi barnehage og skole stenges, må du så raskt som mulig snakke med din arbeidsgiver om situasjonen.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke om du som ansatt har krav på lønn i forbindelse med permisjon, og omsorgspenger dekker foreløpig kun et begrenset antall dager.  

– Vi anbefaler at arbeidstaker så raskt som mulig går i dialog med sin arbeidsgiver for å finne gode løsninger på situasjonen.  Dere bør i fellesskap forsøke å finne praktiske løsninger på situasjonen som for eksempel hjemmekontor, avspasering, ferie, eller andre fleksible ordninger, sier Olsson.

Juridisk vakttelefon (for medlemmer)

Har du spørsmål om koronaviruset og ditt arbeidsforhold kan du ta kontakt med Teknas vakttelefon - juridisk@tekna.no / 22 94 75 00  

Les mer om juridisk bistand 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer