De ansatte i Statens Vegvesen føler seg overkjørt

Regjeringen har konkludert med at oppgavene knyttet til administrasjon av fylkesvegnettet skal flyttes fra Statens vegvesen til de nye regionene.

Det er meget uheldig at regjeringen velger å utføre så store endringer i strid med de faglige rådene fra eksperter i sektoren, påpekes det i et brev som fem arbeidstakerorganisasjoner i Statens vegvesen har sendt samferdselsminister Jon Georg Dale for kort tid siden. Brevet er sendt av Tekna, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Parat og NITO, som representerer mer enn 5000 medlemmer.

Les innlegg i næringspolitikk.no.

Publisert: 26. oktober 2018