CO2-konferansen: Politikk og teknologi

110 deltakere er så langt påmeldt til Teknas CO2-konferanse, som finner sted på Fornebu 14.-15. januar.

Konferansen tar både opp klimapolitikk og den ferskeste teknologiutviklingen innenfor de grønne vekstmulighetene for Norge.

Etter at Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg har åpnet konferansen, vil klima- og miljøminister Ola Elvestuen gi en oversikt over hva regjeringen gjør for at Norge skal nå sine klimamål.

AUF-leder Ina Libæk og Unge Høyre-leder Sandra Bruflot vil holde appeller, før ekspedisjonssjef Bjørn Haugstad fra OED vil gi en status i arbeidet med fullskala CCS og videre planer. NHO-president Arvid Moss vil snakke om viktigheten av CCS for Norge og Europa.

CCS-rådgiver Olav Øye fra Bellona vil snakke om hva som skal til for at Norge skal bidra til CCS-blomstringen i Europa. Northern Lights-prosjektet og flere karbonfangst-prosjekter blir belyst.

Her er mer om konferansen.

 

Publisert: 13. januar 2020