Brennhett i Drammen

Brannforum er i gang, med temaer som spenner fra tunnelbranner til tusenvis av strømløse kunder.

For 27. året på rad har Tekna gleden av å ønske velkommen, denne gang med sammen med Glitre Energi, på Union Scene i Drammen. Årets temaer omhandler også vedlikehold og hendelser med transformatorer og generatorer, til myndighetskrav og objektsikkerhetsdirektivet.

Brennhett case

Brannen ved en av de største transformatorstasjonene i Lister-regionen blir tatt opp. Den førte til at 6 700 kunder var uten strøm en periode. Vidar Jakobsen, avdelingsleder i Agder Energi, kommer på Brannforum for å dele erfaringene om hendelsen som rystet hele kraftbransjen.

Panikk i tunneler

Tilløp til brann i kjøretøy oppstår hver dag langs veiene. Dette har vanligvis liten eller ingen konsekvens. Men oppstår det brann i et kjøretøy i en tunnel, så kan det raskt utvikle seg til dramatisk for de som er involvert. Avdelingsdirektør Svenn Finden ved vegavdeling Sogn og Fjordane har arbeidet i Statens Vegvesen i relativt kort tid, men har likevel vært involvert i fem alvorlige tunnelbranner. Spesielt vil han ta opp hendelsen med brann i Fjærlandstunnelen andre påskedag 2017. Hendelsesforløp, samspill mellom involverte parter, teknisk utstyr, media, menneskelige reaksjoner, håndtering under og etter hendelsen samt nyttig evaluering og læring blir tatt opp.

Se hele programmet her:

https://www.tekna.no/kurs/brannforum-34843/Program/?info=39724

 

 

 

 

 

Publisert: 6. februar 2018