Brenner du for faget?

Vil du møte kolleger og andre fra ditt fagmiljø? Fagnettverkene i Tekna er verdifulle, og de er i sterk vekst. De arbeider for å skape et faglig miljø for engasjerte fagpersoner. Bli med, da vel!

-Nettverkene arrangerer møteplasser med toppaktuelle foredrag, møter og ekskursjoner, og deltar i politiske høringer og debatter, sier Eli Haugerud, som er avdelingsleder i Tekna. 

For å bli medlem i et fagnettverk, trenger du Tekna-medlemskap og et engasjement for et fagområde. Siden 2007 er antall fagnettverk doblet og antall medlemmer i fagnettverkene mer enn tredoblet. –Bare så langt i år har vi opplevd en vekst på over 25 prosent i antall medlemmer i fagnettverkene, sier Haugerud. - Dette gleder oss stort, og det viser behovet for å dele kunnskap og bygge nettverk sammen med andre fagpersoner og andre fagmiljøer.

Litt om nettverkene:

Størst: Tekna Bygg og anlegg. Antall medlemmer: 2300. Har vokst opp som det største fagnettverket i løpet av de to årene de har eksistert. Dette viser en bransje i stor vekst, og er et viktig tilbud for Teknas medlemmer.  

Vokser sterkt: Tekna Egen bedrift har vokst fra 500 til 2000 medlemmer på fem år. Tekna Egen bedrift er det tredje største fagnettverket i Tekna. 

Neste over 1000: Tekna Realistene. De har noen få medlemmer igjen for å nå tusenmerket.

Over 1500: Tekna Klima. Fagnettverket ble opprettet i 2013, og har i dag 1600 medlemmer.

Sprinter kjapt: Tekna Olje og Gass. Det siste året har fagnettverket vokst raskt. Det ble opprettet i 2012, og har i dag 1700 medlemmer.

Nesten doblet størrelse det siste året: Tekna Jernbane. Nettverket startet som «Jernbanernes Tekniske Forening» og ble opprettet i 1891. Den har i dag 500 medlemmer. 

Mest tverrfaglige: Tekna Forskerne. Det er et nettverk for alle de over 2200 medlemmer i Tekna som jobber innen alle områder for forskning. 

Vellykket fusjon: Tekna Havbruk og fiskehelse. Tekna Fiskehelseforening og Tekna havbruk ble slått sammen høsten 2015, og har 650 medlemmer. 

Sterk vekst: Tekna Helse og teknologi har eksistert siden 2016, og har nå 600 medlemmer.

Politisk engasjement: Tekna Samfunnsutviklerne. Fagnettverket med rundt 1250 medlemmer har jobbet for å få kompetansekrav og autorisasjon i landmålertjenesten.   

Flest møteplasser i flest byer: Tekna Biotek har over 1300 medlemmer, og aktivitet i alle de største byene i Norge. 

Ferskest: Tekna Big data. Det nye fagnettverket har nesten 800 medlemmer. 

Du finner oversikten over alle fagnettverkene her www.tekna.no/fag

Publisert: 24. oktober 2017