Bra med mindre overbooking

Til tross for at overbooking forblir et stort og økende problem for sektoren som helhet, er det en gladnyhet i situasjonen for teknologer og realister: Overbookingen går nedover.

 

-I realfag er nedgangen i overbooking størst med hele 13 prosentpoeng nedgang fra fjoråret, fra 62 til 49 prosent. Også i informasjonsteknologiske fag og ingeniørfag går utviklingen i riktig retning. Innen IKT er overbookingen nå på 59 prosent. Dette er en nedgang fra 66 prosent. I teknologifagene er den en nedgang fra 38 til 35 prosent, sier Tonje Løvstakken, som er leder for Studentutvalget i Tekna. Totalt for alle fagområder er det nå en overbooking til høyere utdanning på 69 prosent, som er en økning fra 68 prosent i fjor.

Løvstakken påpeker at Tekna Student lenge har jobbet for at universitetene skal ta tak i utfordringen som ligger i overbooking.
- Teknas studenter er spesielt utsatt for konsekvensene av overbookede studier, da mange av studiene krever tilgang til laboratorier og tett samarbeid med de vitenskapelige ansatte. Om det er for mange til stede ved studiestart kan det gå hardt utover utdanningskvaliteten, sier hun.

-Overbooking ved studiestart er en stor utfordring for nye studenter. Den første tiden på studiene er avgjørende. Om studentene møtes med overarbeidede ansatte og fulle lesesaler svekker det motivasjonen og øker frafallet. Å få bukt med overbookingen er en viktig del av kampen mot frafallet i høyere utdanning, sier studentlederen.

Publisert: 19. juli 2018