Bistand fra Tekna - forlik i Fredrikstad

-Dette har vært en lang og komplisert prosess, sier Cecilie Fauchald Rygg, som er advokat ved Juridisk kontor i Tekna.

-Saken endte med et forlik som vårt Tekna-medlem i Fredrikstad kommune er tilfreds med, sier hun.

Saken hadde sitt utspring i håndteringen av en avgiftssak hos Skatt Øst tilknyttet anleggsbidrag i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune fikk et avgiftskrav fra skatt Øst på nærmere 18 millioner kroner, og ansvaret for dette ble rettet mot tre ansatte i teknisk drift. Etterhvert vil antagelig mesteparten av momsbeløpet kunne tilbakeføres ved justeringsmodellen. To av de ansatte fikk imidlertid en skriftlig advarsel, mens Tekna-medlemmet fikk en endringsoppsigelse. 

-Etter en lang prosess hvor rettssak var berammet til mars, kom vi for kort tid siden til enighet med kommunen, sier Fauchald Rygg.

Tekna-medlemmet har fått en ny lederjobb i Fredrikstad kommune, og skal lede en avdeling med flere titalls ansatte, skriver Fredriksstad Blad, som også påpeker at tilliten fra kommuneledelsen i forhold til vedkommende fortsatt er til stede.

Publisert: 29. januar 2018