Billigere medlemskap for nyutdannede

- En kjempemessig gladsak, sier leder av Tekna Student Karen Ane Skjennum som kommentar til at nyutdannede skal få nyte godt av Teknas medlemstilbud til fortsatt studentpris første halvår etter endt studium.

Nå blir det billigere å være medlem av Tekna som nyutdannet. Det ble klart etter at Teknas øverste organ Representantskapsmøtet i helgen vedtok at studentmedlemmer skal få en billigere vei i overgangsfasen til arbeidslivet og ordinært Tekna-medlem. Som student betaler du bare 150 kroner i halvåret. Som nyutdannet får du heretter fortsette det første halvåret på studentkontingent. Deretter skjer det en trappevis økning mot full ordinær kontingent.  

- Dette er en kjempemessig gladsak for alle studentmedlemmer, sier leder av Tekna Student, Karen Ane Skjennum. Det betyr at hvis du for eksempel går ut med avsluttende eksamen i år, får du et halvt år til som student. Det gjør at du kan benytte deg av alle godene ordinære medlemmer har til studentkontingent et halvt år. Vi håper det er en ekstra motivasjon som gjør at mange har lyst til å bli med videre i Tekna også som ferdig utdannet.

Som tidligere studentmedlem beholder du nå studentkontingent første halvår etter eksamen og betaler så en fjerdedel det neste halvåret, før du går inn på et opptrappingsløp. Det er en fjerdedel det første året etter avsluttet eksamen, halv kontingent det andre året etter eksamen og tre fjerdedeler det tredje året etter eksamen.

Gratis for arbeidsledige

På Representantskapsmøtet ble det også vedtatt at arbeidsledige og permitterte skal slippe å betale foreningskontingent. Tidligere har arbeidsledige betalt en fjerdedel av ordinær kontingent.

Les mer om R-møte i teknamagasinet.no

Publisert: 11. juni 2017