Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Big data i havbruksnæringen

28. nov. 2018

Tekna prosjekt Havåker ønsker å løfte fokuset på at fiskens biologi og velferd må være sentral også i arbeid med ny teknologi for å bedre havbruksnæringen.

Teknas Havåker-prosjekt er nå på vingene

Prosjektleder Silje B. Risholm fra Tekna presenterte Havåker-prosjektet på lanseringsmøtet 27. november og introduserte den nye digitale infografikken prosjektet har fått laget, som viser dataflyt i havbruksnæringen, laget i samarbeid med NCE Seafood Innovation Cluster.  Tekna Havåker har gitt ut en pamflett: «Et hav av Big data» (artikkelsamling) hvor eksterne bidragsytere har bidratt med tekster. Tekstene belyser spesielt spørsmål om eierskap og deling av data og hvordan kan Big data og digitalisering føre til bedre fiskevelferd?

Bildet: Prosjektleder Silje B. Risholm, Tekna

Bildet: Prosjektleder Silje B. Risholm, Tekna

Tekstene kan nå leses på www.tekna.no/havaker.

Møtet bygget videre på tekstene fra pamfletten og 5 av skribentene satt i panelet. Møtet fokuserte på hvordan Big data og datainnsamling kan gjøre fiskevelferden bedre, det fokuserte også på Karoline Skaar Amthos presentasjon av hvorfor vi må vite mer om fiskens helse underveis i produksjonsløpet. Brit Tørud fra Veterinærinstituttet ønsker seg «fiskevelferdsportalen», en åpen kunnskapsportal hvor alle data samlet inn, og relevant forskning og erfaringer, både gode og dårlige kan gjøres tilgjengelig.

Aquacloud-prosjektet til klyngen i Bergen er et godt eksempel på datadeling. Hávarðsson trakk frem den raske endringen, fra skepsis til hvordan oppdretterne har blitt vant til en tankegang om at det er greit å dele data for felles beste.  

Flere i panelet påpekte behovet for felles standarder for fiskehelse og datainnsamling som må ligge til grunn for at man skal kunne få gode datasett som kan gå inn i Big data sett.

Tekna prosjekt Havåker ønsker å løfte fokuset på at fiskens biologi og velferd må være sentral også i arbeid med ny teknologi for å bedre havbruksnæringen.  Tekna er opptatt av hvordan nye digitale verktøy kan gi oss bedre kontroll og oversikt som igjen vil styrke fiskevelferd og bærekraften i havbruksnæringen.

-Møtet fikk tydelig frem behovet for at næring og myndigheter snakker mer sammen om standardisering innenfor bransjen, som må ligge til grunn for å kunne samle inn og analysere stordatasett.  Men hva slags standarder snakker vi om?  Tekna prosjekt Havåker setter fokuset på behov for felles bransjestandarder for fiskevelferd, som igjen kan ligge til grunn for datainnsamling, først da kan vi få enhetlige data som kan generere stordatasett.  Det ble innvendt i møtet at det finnes en del standarder i havbruksbransjen allerede, på lustelling og på konstruksjoner av merder blant annet. Det er riktig, men det Tekna etterlyser er felles standarder for fiskevelferd som kan ligge til grunn for datainnsamling, sier prosjektleder i Tekna Havåker Silje B. Risholm.

Panel - Havaker

Fra venstre: Møteleder Inge Harkestad Tekna, Björgólfur Hávarðsson NCE Seafood Innovation Cluster, Karoline Skaar Amthor Tekna havbruk og fiskehelse, Trond Henriksen Atea, Dag Sletmo DnB, Brit Tørud Veterinærinstituttet

Tekster, infografikk og streaming

Møteleder var rådgiver i Tekna Inge Harkestad. Møtet ble fulgt av 160 personer.

Se mer om havåker  med tekster, infografikk og streaming fra møtet her:

www.tekna.no/havaker

Relaterte kurs og arrangementer