– Glad vi havnet i norske hender

– Det kan selvsagt oppstå noen utfordringer når to store selskaper skal slås sammen.

MØTTE DE FOLKEVALGTE: Tillitsvalgte fikk fortelle om sine erfaringer på Stortinget.

Hovedtillitsvalgte fra Kongsberg Maritime Commercial Marine, tidligere Rolls-Royce Marine, har hatt flere møter på Stortinget med representanter fra Mørebenken og Næringskomiteen.

Mandag Sylvi Listhaug (Frp) fra Mørebenken, tirsdag Terje Aasland (Ap) fra Næringskomiteen og onsdag Steinar Reiten (KrF) Mørebenken/Næringskomiteen.

Oppdaterte de folkevalgte

Hensikten med møtene var å oppdatere de folkevalgte på hva som hadde skjedd siden Rolls-Royce la den maritime virksomheten ut for salg i begynnelsen  av 2018 og Kongsberg Maritime tok over som eier i april 2019 etter at Regjeringen og Stortinget gikk inn for å støtte oppkjøpet.

I tillegg gikk de tillitsvalgte igjennom muligheter og utfordringer  i det nye selskapet.

– Vi vil takke politikerne for at de gikk inn for å støtte Kongsbergs kjøp av Rolls-Royce Marine. I dag er vi først og fremst glad for at vi havnet i norske hender og at vi igjen leverer sorte tall på bunn-linjen, sier Tekna-hovedtillitsvalgt Ivar Ihle.

Det kan selvsagt oppstå noen utfordringer når to store selskaper skal slås sammen, med tanke på kultur, markedsorientering og organisasjon. De tillitsvalgte er opptatt av at man bevarer en sterk innovasjonsevne med kompetanse i hele verdikjeden og lokal forankring i den maritime klynga.

Fikk lovnader fra Listhaug

Negotia-tillitsvalgt Oddbjørn Myklebust er på sin side bekymret for at arbeidsplasser og kompetanse forsvinner ut av landet.

– Vi vil ha svar på hvordan næringsministeren gjennom sitt eierskap vil sikre at viktige arbeidsplasser og spisskompetanse ikke flytter ut av landet. Fagorganisasjonene i Kongsberg Maritime er bekymret for store omstruktureringer av den maritime delen, og hvordan det vil påvirke kunnskap og kapabilitet også hos underleverandører i den maritime klyngen på Sunnmøre.

– Dette har Sylvi Listhaug lovet å ta opp i spørretimen på Stortinget.

Ihle har gjennom disse dagene opplevd et godt samarbeid med en tilgjengelig ledelse som lytter til forslagene.

– Med de mulighetene som nå ligger i Kongsberg Maritime  kan vi levere helt nye systemløsninger, men vi er avhengige av fortsatt gode rammebetingelser i et vanskelig nybyggingsmarked.

Et godt eksempel er Bastø VI hvor Kongsberg Maritime bruker leverte thrustere fra Ulsteinvik og høy-nøyaktighets sensorer fra Trondheim til å utvide Autocrossing produktet med Autodocking funksjonalitet slik at ferja kan styre seg selv fra kai til kai.

– Dette åpner opp for nye muligheter til å optimalisere tid- og drivstoffbruk. Vi har bare såvidt begynt å se noen av de løsningene dette selskapet er i stand til å levere. Potensialet er stort, sier Ihle.

De oppfordret også politikerne til å rette større oppmerksomhet mot de teknologiske mulighetene for reduserte klimautslipp som ligger i maritim sektor. Med store deler av verdikjeden i Norge blir større deler av hver investerte krone igjen i landet.

– I slike sammenhenger er vi tillitsvalgte veldig takknemlig for den jobben Tekna sentralt gjør for oss. De er verdifulle rådgivere og veivisere på mange nivåer, sier Ihle.

Publisert: 20. februar 2020