Bedriftene tørster etter høy teknologisk kompetanse

Norske bedrifter etterspør mer høy teknologisk og realfaglig kompetanse. Dette kommer fram i NHOs kompetansebarometer. – Det er et økende kompetansebehov i næringslivet som vi må ta på alvor – hvis ikke, risikerer vi å bli hengende etter i stadig skarpere internasjonal konkurranse, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

NHOs kompetansebarometer viser at 34 prosent av bedriftene trenger mer masterkompetanse i løpet av de neste fem årene. Dette er en økning fra 27 prosent for fem år siden. Samtidig sier 45 prosent av bedriftene at de over en femårsperiode vil trenge mer teknologikompetanse. 14 prosent sier de vil trenge mer matematikk og naturfagskompetanse.
 
- Dette bekrefter vår erfaring om at høy teknologi- og realfagskompetanse er sterkt etterspurt i norske bedrifter.  Norge og verden står nå ovenfor store utfordringer innen helse, energi, klima og samferdsel, og ny teknologi er en viktig del av løsningen på dette. Skal norske bedrifter henge med i en stadig sterkere konkurranse, må vi ha den beste kompetansen, sier Randeberg. Hun er president i Tekna, som organiserer over 80 000 personer med mastergrad eller mer innen teknologi og realfag.

Sterk etterspørsel

Randeberg mener det er interessant at det er de største bedriftene som i størst grad etterspør mer teknologisk, matematisk og naturfaglig kompetanse.
 
- 75 prosent av de største bedriftene sier de vil trenge mer teknologisk kompetanse de neste fem årene. Det er i disse bedriftene vi finner de største fagmiljøene, og det er de som etterspør flest med doktorkompetanse. Det er også disse bedriftene som har det beste samarbeidet med akademia. Økt samarbeid mellom universitetene og næringslivet er avgjørende for å få på plass nok og riktig kompetanse i norske virksomheter, sier hun.
 
Randeberg mener undersøkelsen viser at vi har behov for å utdanne mange flere innen teknologiske og realfaglige fag.
 
- Når etterspørselen i bedriftene er så stor at de må outsource eller hente inn utenlandske arbeidstakere for å dekke inn kompetansebehovet, viser det at vi også har rom for å øke kapasiteten ved norske utdanninger. Samtidig må vi øke satsingen på etter- og videreutdanning av ansatte, slik at de også kan dekke inn kompetansebehovene i et næringsliv i rask teknologisk endring, sier hun.
 
 
Publisert: 26. september 2019