Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Supplybåt på Nordsjøen

Aktuelt

Bedre arbeidsmiljø i leverandørbransjen

27. mai 2019

I IA-avtalen som ble signert av regjeringen og partene i arbeidslivet i desember, ble det besluttet å satse på målrettede bransjeprogram for å bedre arbeidsmiljø og redusere sykefraværet i utvalgte bransjer.

For kort tid siden kom beslutningen om at et av disse programmene skal rettes inn mot leverandørbransjen for olje- og gassnæringen. Dette er et stort gjennomslag for Tekna og de andre partene i bransjen som har arbeidet for å få på plass tiltak for denne bransjen.

Leverandørindustrien rammet

Da oljekrisen inntraff, mistet 50.000 arbeidstakere jobben, størstedelen av disse var i leverandørindustrien. Dette er en bransje som har vært gjennom enorme omstillinger de siste årene. Mange oppgaver og funksjoner er flyttet fra hav til land. Mange oppgaver krever ny kompetanse og digitalisering, og automatisering stiller krav til hyppig omstilling og tilpassing. I bransjer som er spesielt utsatt for omstillinger og endringer er det spesielt viktig at det satses på å skape gode og inkluderende arbeidsmiljø.

Oljebransjen har lenge vært en pioner innen HMS, men har i for liten grad satset på å sikre et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet er høyere er høyere blant leverandørene enn det er blant operatørene. Forskjellen er størst blant menn, sykefraværet blant leverandøransatte menn er 35 prosent høyere enn blant operatøransatte menn. Tekna er derfor fornøyd med at det nå skal satses på arbeidsmiljø for denne bransjen, som har vært avgjørende for verdiskapingen i landet og bidrar til viktig teknologi- og kompetanseutvikling i Norge.

Prosjektet skal løpe fra andre kvartal 2019 til 2022 og ledes av en styringsgruppe med representanter fra partene i arbeidslivet og myndighetene. Det er satt av til sammen 300 millioner som skal fordeles mellom de til sammen sju bransjeprogrammene.

Bransjeprogrammer under IA-avtalen

 

 

 

Les også