Tilbudet Tekna har hatt om å tegne inntektssikring mot arbeidsledighet ble stengt for nysalg med virkning fra 1. september.

Ordningen har over flere år gått med store underskudd, og Gjensidige har besluttet å ikke lenger åpne for nye kunder.

Også andre aktører som har tilbudt tilsvarende produkter har sett seg nødt til å stenge dem. Sparebank1/LO Favør har ikke bare stengt for nysalg, men har fra 1. januar også sagt opp forsikringene for de som alt hadde tegnet dem.

Det er viktig å presisere at de av Teknas medlemmer som alt har forsikringen får beholde den. Det blir ingen endringer i produktet  på det nåværende tidspunkt.

Hvis du har spørsmål om dette, er du velkommen til å kontakte Tekna ved Spesialrådgiver Jorun Følling, telefon 22 94 75 00.

Publisert: 6. september 2017