Tekna på Arendalsuka 2017

Norge i en ny digital tidsalder, fremtidens kompetansebehov innen IKT, masseovervåkning og digitalt grenseforsvar. Dette er noen av temaene som Tekna tar opp på Arendalsuka.

Usikkerhet om sikkerhet – hvem skrudde av serveren?

Tekna inviterer et svært faglig tungt panel om sikkerhet i kritisk digital infrastruktur til debatt. Cyberkriminalitet, masseovervåkning, kritisk infrastruktur, hacking og et generelt helt annerledes trussel- og risikobilde vil utfordre nasjonale myndigheter og samfunnet vårt i fremtiden. Hvordan er vi rustet til å møte disse utfordringene?

Deltakere i panelet: Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, Olav Lysne, leder av Lysne I og Lysne II-utvalget og direktør i Simula, Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, NSM, Einar Lunde, avdelingsdirektør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Ordstyrer: Shahzad Rana.

Tid: Torsdag 17.8 kl 12:30 – 14:00 
Sted: Solsiden Brasserie, ved Pollen
Arrangør: Tekna
Lenke: Se program >>
Facebookhttps://www.facebook.com/events/1809856746009820/

Denne debatten ble streamet, se film her!

Tekna student inviterer til vorspiel og politisk debatt

Vi blir stadig minnet på hvordan sikkerheten rundt digitalisering utfordres og hvordan vi er nødt til å være frempå skal tilliten til teknologi ikke ødelegges. Klarer vi å holde følge?

Tekna Student inviterer til samtale mellom de ulike ungdomspartiene hvor temaet er utdanning og det digitale skiftet. Til å innlede debatten kommer Martin Ingesen som er en av Norges beste på IKT sikkerhet. Han var en av to som gikk av med seieren mot 3 000 deltakere i en konkurranse arrangert av Hackon og Digi om IKT sikkerhet. Martin vil snakke om sikkerhetsaspektet i digitalisering.

Ordstyrer: Shahzad Rana.

Tid: Torsdag 17.8 kl 11:30 – 12:15
Sted: Solsiden Brasserie, ved Pollen
Arrangør: Tekna Student
Lenke: Se program >>
Facebookhttps://www.facebook.com/events/1809856746009820/

Denne debatten ble streamet, se film her.

Fremtidens digitale kompetanse på hælen?

Har vi bygget kapasitet i utdanningsinstitusjonene våre til å møte fremtidens kompetansebehov innen IKT? Hvordan sikrer vi at utdanningstilbudene er relevante for arbeidslivet? Hvordan får vi flere kvinner til å velge IKT? Er vi skodd til å utnytte de mange muligheter som ligger i et stadig mer digitalisert samfunn?

Lederne i Tekna, IKT-Norge, Abelia og NITO utfordrer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og stortingsrepresentant Trond Giske til debatt. Direktør Berit Svendsen i Telenor møter IKT-student Mia Sandstrøm til samtale.

Ordstyrer: Jan Moberg

Tid: Tirsdag 15.8 kl 12:30 – 14:00 
Sted: Telenors arena
Arrangør: Tekna, NITO, Abelia, IKT-Norge
Lenke: Se program >>
Facebook: https://www.facebook.com/events/962863047189261

Masseovervåkning til samfunnets beste?

Utvikling og ivaretakelse av trygge, digitaliserte og smarte samfunn krever tilgang til mye data. Hvilken pris er vi villige til å betale for trygge, effektive og smarte samfunn, ikke først og fremst i penger, men i form av økt overvåkning og kontroll? Er det et spørsmål om hvordan eller om et digitalt grenseforsvar kan innføres?

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon inviterer presidenten i Tekna til debatt sammen med Kjell Grandhagen, generalløytnant og tidligere sjef for Etterretningstjenesten i Forsvaret og Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør i NSM.

Ordstyrer: Sofie Nystrøm, CCIS, NTNU Gjøvik

Tid: Onsdag 16.8 kl 14:00 - 16:00 
Sted: Baker Jørgensen, Arendal
Arrangør:  Datatilsynet
LenkeSe program >>

Hvilke digitale ferdigheter trenger vi i 2027?

Fremmer eller hemmer digitalisering god læring? Mens stadig flere skoler blir heldigitale, kommer forskning om betydningen håndskrift og lesing på papir har for god læring, og om digitale verktøy som forstyrrer undervisningen. Hvilken plass bør det digitale ha i skolehverdagen? Hvordan ivaretas akademiske krav til vitenskapelighet og grundighet når «all» informasjon er et tastetrykk unna? Er digital dømmekraft intakt, eller utdanner vi verdensmestre i klipp og lim som ikke kan avsløre alternative fakta? Hvordan kan teknologene og skole-Norge sammen utvikle god læringsteknologi?

Lektorlagets leder, Rita Helgesen, møter Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg, til debatt sammen med Torgeir Waterhouse, IKT-Norge og Christine Korme, Abelia. Venstres politiske ledelse vil delta i debatten.

Ordstyrer: Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Tid: Tirsdag 15.8 kl 20:30 - 21:30
Sted: Solsiden Brasseri, i Pollen
Arrangør: Lektorlaget og Tekna
Lenke: Se program >>

Du finner mer info om Arendalsuka på http://arendalsuka.no/

Publisert: 29. juni 2017