Arbeidstid for lærere

Partene ble i går enige om å prolongere arbeidstidsavtalen for skoleverket.

-Det er viktig med forutsigbarhet knyttet til arbeidstid i skolen. Partene har derfor blitt enige om at avtalen om arbeidstid for lærere prolongeres for perioden 1. januar 2018 til 31.desember 2019, sier Teknas forhandlingsleder Katrine Olsson.

Publisert: 5. desember 2017