Arbeidsmarkedet for nyutdannete teknologer friskmeldes

Arbeidsmarkedet for nyutdannete sivilingeniører og naturvitere er i kraftig bedring.

Nesten ni av ti nyutdannete var i jobb fem måneder etter studieslutt, viser Teknas nye arbeidsmarkedsundersøkelse. Undersøkelsen, som viser status i arbeidsmarkedet for nyutdannete Tekna-medlemmer fem måneder etter at de avsluttet studiet, viser at 88,5 prosent av nyutdannete Tekna-medlemmer var i jobb fem måneder etter studieslutt. Ledigheten blant nyutdannete er nesten halvert. I 2017 var 8,7 prosent av kandidatene arbeidsløse fem måneder etter studieslutt. Tilsvarende tall i 2016 var på hele 16,4 prosent.

- Vi ser nå at arbeidsmarkedet blir gradvis bedre etter noen tøffe år. Tallene bekrefter det vi ser i arbeidsmarkedet generelt, og samsvarer også med Teknas egne ledighetstall blant medlemmene. Flere studenter søker seg også mot privat sektor. Dette er vanlig når arbeidsmarkedet er godt, og er et tegn på at det verste er over for denne gang. Samtidig er dette en utfordring for offentlig sektor. De må melde seg mer aktivt på i kampen om den beste kompetansen, og vise frem de spennende oppgavene som finnes der, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 
Randeberg mener det spesielt er utviklingen i olja som er utslagsgivende for den positive trenden i jobbmarkedet for nyutdannete.

- Aktiviteten i oljerelatert industri er i ferd med å ta seg opp. Utbyggingen av Johan Sverdrup, Snorre og Johan Castberg, bidrar til økt olje- og gassrelatert byggeaktivitet, og det varslede investeringsnivået for 2018 er høyere enn 2017. Nå rekrutterer bedriftene igjen.  Som vi tidligere har sagt, vil studentersom har søkt seg til olje- og gassrelevante fag de siste årene være svært ettertraktet når de er ferdig utdannet, sier hun.

Les mer og se interaktive grafer om arbeidsmarkedsundersøkelsen i Tekna Magasinet

Vil ha faglig utfordrende jobber

Nesten 70 prosent av kandidatene sier at faglige utfordringer er viktig ved valg av første jobb. enn lønn ved valg av første jobb. 63 prosent mener lønn er viktig.

- Våre studenter er opptatt av å ha faglig utfordrende og spennende oppgaver. Samtidig er det verdt å merke seg at de nyutdannede er mobile, og ikke redde for å flytte på seg for å få de mest interessante jobbene. Bare 27 prosent sier at geografisk beliggenhet er viktig, sier Randeberg.

Digitale søk viktigst

Tekna-presidenten råder unge til å starte søknadsprosessen i god tid før studiene er avsluttet.

-  Det er et klart trekk at de som starter tidlig vanligvis får jobb først, og dermed en enklere vei  inn i arbeidsmarkedet. Det er ingen grunn til å vente til avsluttet eksamen, sier Randeberg.

Tradisjonelt har kontakter og nettverk vært det viktigste  for å få jobb. Dette er nå i endring. Nesten halvparten får nå jobb via digitale kanaler, enten via annonser på selskapenes nettsider, eller via digitale jobbdatabaser.

- Vi ser en endring i hvordan de unge går fram for å få jobb, fra mer uformelle kanaler som nettverk og kontakter, til søk i digitale jobbannonser og på bedriftenes nettsider. Jobbsøkere bør derfor være bevisste på å bruke digitale flater, sier hun. 

Færre tar doktorgrad

Andelen nyutdannete masterstudenter som velger å gå videre med doktorgrad er synkende. Dette bekymrer Randeberg.

- I nedgangskonjunkturer har vi sett at flere søker seg til videre utdanning og doktorgrad. Dette har vi også sett de siste årene.  Når tidene nå blir bedre så går andelen som går direkte videre på doktorgrad ned. Norge trenger forskerkompetanse, så vi håper at noen av de som nå er nyutdannede velger å ta en doktorgrad etter noen år i arbeidslivet.  Vi trenger å utdanne egne eksperter – et område Tekna har vært spesielt opptatt av er  IKT og sikkerhet. Der vil det være behov for flere norske eksperter i årene fremover, sier hun.
 

 

Publisert: 16. februar 2018