Arbeidskonflikt i Oslo kommune – Program for streikens to første dager

Her er programmet for streikens to første dager. Programmet oppdateres og suppleres når og ved behov.

FREDAG 24. MAI

07.30-08.00
Oppmøte utenfor Akademikernes lokaler for utlevering av diverse streikeutstyr: gule vester, t-skjorter, løpesedler m.m.

08.00-10.00
Oppmøte og markering med alle streikende og representanter fra Akademikerne og primærforeningene utenfor Rådhuset, i Borggården.

10.00-10.30
Appeller i Borggården ved Akademikernes leder, Kari Sollien og Akademikernes forhandlingsleder i Oslo kommune, Erik Graff.

10.25-12.00
Streikelag 1 forflytter seg til Akademikernes streikecafé på MESH i Tordenskjolds gate 3 for en velfortjent pause. Retur 12.00. Streikelag 2 blir igjen i Borggården.

12.10-13.40
Streikelag 1 forflytter seg tilbake til Borggården og avløser streikelag 2 som forflytter seg til streikecafé på Mesh for en velfortjent pause.

14.00-14.30
Appeller i Borggården ved Akademikernes hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, Halvor Røsbak Feragen og Erik Graff. Alle møter, streikelag 1 og 2!

15.30-18.00
Streikecafé, mingling og avslutning av første streikedag på MESH. Alle streikende og øvrige medlemmer og tillitsvalgte i Oslo kommune inviteres til å delta.

Viktig info fredag 24. mai:

  • Alle streikende blir delt inn i to lag – streikelag 1 og 2. Alle får i forkant beskjed om hvilket streikelag de er på
  • Det er viktig at vi er synlige i streikens to første dager, så alle må delta!
  • Alle får faktaark om brudd og streik, for lettere å kunne besvare ev. spørsmål
  • Streikekontor: Akademikernes lokaler i Fridtjof Nansens plass 6, 4. etasje
  • Kontaktinfo streikekontor: 941 39 601 og streikoslo@akademikerne.no

MANDAG 27. MAI

08.00-10.00
Oppmøte og markering med streikelag 1 og representanter fra Akademikerne og primærforeningene utenfor Rådhuset, i Borggården – iført t-skjorter og gule vester.

10.00-10.30
Appeller i Borggården ved Akademikernes hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, Marit Kamøy og Akademikernes forhandlingsleder i Oslo kommune, Erik Graff. Alle møter, streikelag 1 og 2!

10.30-12.00
Streikelag 1 forflytter seg til Akademikernes streikecafé på Olivia på Aker brygge, Stranden 3 for en velfortjent pause. Retur 12.00. Streikelag 2 blir igjen i Borggården.

12.10-13.40
Streikelag 1 forflytter seg tilbake til Borggården og avløser streikelag 2 som forflytter seg til streikecafé på Olivia for en velfortjent pause.

14.00-14.30
Appeller i Borggården ved Akademikernes hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, Monica Julianna Steen og Erik Graff. Alle møter, streikelag 1 og 2!

16.00-18.00
Streikecafé, mingling og avslutning av andre streikedag på Olivia på Aker brygge. Alle streikende og øvrige medlemmer og tillitsvalgte i Oslo kommune inviteres til å delta.

Viktig info mandag 27. mai:

  • Alle streikende blir delt inn i to lag – streikelag 1 og 2. Alle får i forkant beskjed om hvilket streikelag de er på
  • Det er viktig at vi er synlige i streikens to første dager, så alle må delta!
  • Alle får faktaark om brudd og streik, for lettere å kunne besvare ev. spørsmål
  • Streikekontor: Akademikernes lokaler i Fridtjof Nansens plass 6, 4. etasje
  • Kontaktinfo streikekontor: 452 57 751 og streikoslo@akademikerne.no

LYKKE TIL!

NB Programmet oppdateres og suppleres når og ved behov.

Publisert: 24. mai 2019