Teknas R-møte 2015

Teknas representantskapsmøte 2015 ble gjennomført på Scandic Hotel Fornebu 12.-14. juni 2015.

Ca. 210 representanter fra hele organisasjonen møttes for blant annet å bestemme kursen for foreningen i de to neste årene. I forkant av møtet har Hovedstyret gjennomført dialogmøter med grunnorganisasjonen.

Se Teknas nye hovedstyre valgt på R15

Feed med klipp fra talerstolen

Videohilsen fra Statsministeren

Representantskapets viktigste oppgaver:

  • Godkjenne beretning og regnskaper
  • Fastsette kontingent og budsjetter for kommende periode
  • Diskutere og legge rammer for foreningens målsettinger de neste årene
  • Vedta lover og vedtekter
  • Velge Hovedstyre og representanter til andre sentrale verv

Representantskapet, som møtes annethvert år, er foreningens øverste organ. Ordfører for representantskapsmøtet er Svein Nordenson fra Tekna Oslo avdeling.

Publisert: 8. juni 2015