-Velg realfag – vi har en verden å redde

Hva skal du bli når du blir stor? Realfag åpner mange dører!