Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

Akademikerne har vedtatt et ja til ny pensjonsordning i staten, kommunene og sykehusene.

Dette betyr at en samlet arbeidstakerside har sagt ja til den nye ordningen, som vil gjelde 800 000 offentlige ansatte. 

- Vi er glad for at vi har landet et viktig arbeid. Pensjonssystemet måtte endres, og det er viktig at vi nå får på plass et system som gir bedre uttelling for å stå lenge i jobb, og som er bærekraftig for fremtiden, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna og nestleder i Akademikerne. 

3. mars i år signerte Akademikerne sammen med de andre hovedorganisasjonene forslag til løsning på ny offentlig tjenestepensjon. I dag ble resultatet i Akademikerne lagt frem for styret etter vedtak i organisasjonens tre forhandlingsutvalg.

-Vi har stått på for våre medlemmer og har sammen kommet frem til en ordning som har fått bred støtte i våre medlemsforeninger. Vi kommer til å jobbe for å sikre at implementeringen av avtalen ivaretar våre medlemmer på en god måte, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

Den nye ordningen vil gjelde fra 2020. 

Dette betyr ny tjenestepensjon for deg

Publisert: 14. juni 2018