Akademikerne 20 år - gratulerer!

I disse dager fyller Akademikerne 20 år. Organisasjonen er blitt en viktig aktør i norsk arbeidsliv. Hvor går veien videre for Akademikerne de neste 20 årene?

Medlemmene i Akademikernes 13 medlemsforeninger representerer kompetanse som er helt sentral i utviklingen av Norge, og i videreutviklingen av den norske arbeidslivsmodellen.

Den norske modellen er selve fundamentet for trygge velferdsordninger og et fungerende arbeidsliv med høy sysselsetting. Den gir oss et samfunn som møter og løser kriser effektivt, og har evne til rask omstilling. Globalisering og individualisering i arbeidslivet utfordrer verdiene i trepartssamarbeidet. I tiden fremover er det helt avgjørende at samarbeidet utvikler seg, slik at organisasjonene fortsatt oppfattes som relevante. Den norske arbeidslivsmodellen er avhengig av høy organisasjonsgrad. Akademikerne må fortsette å være en relevant aktør og identitetsskaper for sine medlemsforeninger, og utvikle seg videre.

For at Akademikerne skal kunne bidra fruktbart i utviklingen av den norske arbeidslivsmodellen, er det helt nødvendig med et tett samspill mellom medlemsforeninger og hovedorganisasjon. Akademikerne skal kjempe for medlemsforeningenes interesser. De siste årene har Akademikerne vært den hovedorganisasjonen med den største relative veksten.

Digitalisering, robotisering og delingsøkonomi kommer for fullt, og også organisasjonene må omstille seg. Norge bør ligge i forkant på digitalisering, og møte utfordringene med innovasjon og offensiv satsing. Det skjer store endringer i arbeidslivet, og det er viktigere enn noen gang å ha en sterk arbeidstakerstemme. En grunnleggende forutsetning for all vellykket omstilling i både privat og offentlig sektor, er at vi våger å satse hardt på kompetanseutvikling, og benytte dette i den nye arbeidshverdagen. Teknologien endrer arbeidslivet, og i tiden framover vil vi få flere gründere og frilansere som må bli en del av det velordnede arbeidslivet.

De neste årene vil også de selvstendiges næringsdrivendes rettigheter være en viktig sak for Akademikerne. Samtidig skal Akademikerne fortsette å være en konstruktiv aktør innenfor alle sektorer, med vilje til omstilling og fleksibilitet. For å kunne utvikle arbeidslivet, er det en forutsetning at partssamarbeidet fungerer på alle nivåer, og at tillit, samarbeid og kollektiv trygghet fortsetter å være ryggraden i den norske arbeidslivsmodellen.

Det viktigste er ikke å se seg tilbake – Akademikerne har mye å jobbe med også de neste årene. Tekna, som er Akademikernes største medlemsforening med mer enn 73 000 medlemmer, gratulerer med jubileet!

Lise Lyngsnes Randeberg
Teknas president 

Se Akademikernes jubileumsfilm her

Akademikernes leder, Kari Sollien, hilser til Tekna

Publisert: 23. oktober 2017