90 jenter bruker 8. mars til realfag

På dagens kvinnedag ruller to busser fra Skien med 90 jenter av sted med kurs mot hovedstaden, skriver Varden. Men de skal ikke gå i tog.

Og jentene, de er akkurat det; tiendeklassinger fra skolene Skauen, Gulset, Mæla, Gimsøy og Kongerød i Skien.- Noen av guttene hadde lyst til å være med, da de hørte om det, forteller Hedda Gunleksen i 10. klasse på Gimsøy skole.

 Målet for turen

- Vi drar for å delta på «Jenter for Realfag» - der jenter og damer med realfagbakgrunn forteller sine historier. Arrangør er Tekna og Norsk Olje og Gass, sier Unni Liane.
Liane er rådgiver ved Mæla ungdomsskole og kan ta på seg litt av æren for at 90 jenter fra skiensskolene får sponset gratis tur til Oslo for sjette gang.
Hva slags historier blir å høre? Jo, et år fortalte kjernefysikeren Sunniva Rose om hva som gjorde at hun droppet ballett til fordel for realfag. I år skal de møte en kvinne som både har doktorgrad i kjemi og er stortingsrepresentant, samt en geolog, en statssekretær, og flere andre.- De får ti minutter til å fortelle om sin vei mot dit de har kommet i dag, og hva som bidro til deres valg, sier Liane. 

Spennende med været

- Mens Høgskolen setter opp busser for å få gutter til å bli sykepleiere, drar dere til Oslo for at jenter skal studere realfag?- Ja, det er for få gutter i de fagene, og så er det for få jenter i realfag, svarer Unni Liane. Det går greit i matematikk og naturfag for Hedda og klassevenninne Rebeca Bira i 10A.- Jeg synes det er veldig spennende når vi får vite hvordan ting er og at det ligger mye mer bak det vi ser og vet, sier Hedda.- Hva er det artigste dere har lært om det i år?- Jeg synes det med vær var veldig spennende. Hvordan skyene blir laget og så videre, svare Rebeca Bira.- Dere får møte en meteorolog i Oslo, lover Unni Liane. Rebeca og Hedda er de eneste i 10A som skal innover. Hvorfor de andre jentene ikke er så interessert, synes de det er vanskelig å mene noe om.- Kanskje de ikke liker det? Vi er en veldig variert klasse, med ganske forskjellige interesser, sier Rebeca.-

Velg T-matte 

Jentene får høre at de ikke bør velge bort den vanskeligste matematikken. Tilbakemeldingene etter de tidligere turene går også på det. At de er kjempefornøyd, og at de vil velge T-matte.- De skjønner hvor viktig det er og hvilke muligheter det gir å fordype seg i realfag. Det lukker ingen dører, det bare åpner dører, oppsummerer Liane til avisa Varden.

 «Jenter for Realfag»: Jenter og damer med realfagbakgrunn forteller sine historier. Realfag gir muligheter!  (Foto: NTNU).

Publisert: 8. mars 2017