-Viktig med flere kryptologer

Tekna er meget fornøyd med at regjeringen har satt av 16,5 millioner kroner på kryptologi. -Dette er en god start, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.

-Satsing på kryptologi er helt avgjørende for Norge som stat og for å ivareta sikkerhet i næringsliv og forvaltning, sier Tekna-presidenten.

-Norge er helt avhengig av å ha gode kryptologer for å kunne beskytte sensitive opplysninger og statshemmeligheter. Det er også et økende behov for kryptologer i næringslivet for å beskytte bedrifter mot industrispionasje og tapping av informasjon. Sikkerhet er helt avgjørende for fremtidig konkurransekraft i norsk næringsliv med det digitaliseringtrykket vi ser nå. Vi må digitalisere sikkert, og da er kryptologi en viktig komponent, understreker hun.

-Kryptologi er et av de aller spisseste og smaleste kompetanseområdene innenfor IT-sikkerhet. Det tar lang tid å bli en god kryptolog, og her har Norge slurvet i mange år, slik at vi har endt opp med svært få med den ypperste kompetansen i dette faget.  Dette er en sak Tekna har vært opptatt av over tid. Våre medlemmer med kompetanse på IT-sikkerhet har sett dette komme. At det nå kommer en satsning etter faglig påtrykk fra blant annet Tekna er veldig bra. Det viser at man kan bli hørt ut fra faglige argumenter, påpeker Randeberg.

Krever kompetanseløft

Regjeringen og Stortinget har det siste året fattet viktige vedtak av stor nasjonal interesse som vil kreve betydelig avansert sikkerhetskompetanse. Regjeringen utreder nå hvordan den skal implementere et digitalt grenseforsvar.  Kompetanse til å utvikle og forvalte et mulig digitalt grenseforsvar må på plass. En ny personopplysningslov vil kreve innebygd personvern i digitale systemer, som forvalter personsensitiv informasjon. Stortinget har vedtatt en ny sikkerhetslov som også skal omfatte kritisk digital infrastruktur. Behovet for avansert kompetanse vil øke i langt flere virksomheter.

-Samlet sett gir dette oss en stor utfordring hvis vi ikke raskt bygger opp kapasiteten nasjonalt. Vi må erkjenne at vi må bygge kapasitet nasjonalt for å sikre nasjonale interesser, opparbeide en god bestillerkompetanse og ha høy kvalitet på området innen høyere utdanning og forskning, sier Randeberg.

Det ligger betydelige næringsinteresser i å utvikle nasjonale standarder på sikkerhet som er helt i front. Vi trenger å trekke til oss viktige næringer og investorer for å sikre fremtidige arbeidsplasser. Da må vi tilby sikkerhet sammen med god digital infrastruktur, datalagring og gode rammevilkår for bedriftsetablering og innovasjon, understreker Tekna-presidenten.

Mer må til

-Tekna har frontet kompetansesaken over langt tid. Dette må bare være begynnelsen på et større løp for å sikre at vi kan hevde oss i toppen, ikke bare som et av verdens mest digitale nasjon, men også som en sikker digital nasjon. Tekna fikk tidligere i vår gjennomslag i Stortinget for at sikkerhet skal inn i all IKT-utdanning. Dette har vært en viktig sak for oss. Nå skal dette komme på plass, men dette krever flere og bedre undervisere. Flere doktorgrader sikrer oss kompetente undervisere på universiteter og høyskoler. Her er det nødvendig med økt rekruttering. Tekna venter fremdeles på Justisdepartementets sikkerhetskompetansestrategi.  -Vi forventer at det ligger betydelig økt satsning på dette også i statsbudsjettet for 2019. Vi har ingen tid å miste, sier Randeberg.

Publisert: 15. mai 2018