-Viktig å være organisert

Fire av ti arbeidstakere som i dag ikke er fagorganisert, kan tenke seg å bli medlem av en fagforening, viser ny rapport.

-De yngre uttrykker i større grad interesse for fagorganisering, sier rådgiver i Tekna Katrine Olsson, som har vært en av Akademikernes bidragsytere i prosjektet. Hun viser til at det er 1 140 000 uorganiserte arbeidstakere i Norge, og at en av fire uorganiserte jobber på arbeidsplasser hvor det er fagforening og tariffavtale.

- Fagorganisasjonene bidrar til et sunt arbeidsliv og gode løsninger på arbeidsplasser rundt omkring i landet. Derfor er det viktig at mange velger å organisere seg, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Om lag 50 prosent av arbeidstakerne i landet er i dag ikke medlem av en fagorganisasjon. Ifølge undersøkelsen er interessen for å organisere seg størst blant uorganiserte i offentlig sektor og blant unge arbeidstakere. Den største andelen arbeidstakere som ikke er medlem av en fagforening, finner vi i privat sektor.

- Medlemsforeningene våre gjør en viktig jobb. De sikrer medbestemmelse og forhandler lønn for medlemmer i alle bransjer over hele landet. Nå må vi bli flinkere til også å rekruttere nye medlemmer, sier Sollien.

Rapporten «Organisering av uorganiserte» er ført i pennen av Arbeidsforskningsinstituttet og Fafo på oppdrag fra hovedorganisasjonene Akademikerne, LO, Unio og YS. For første gang har de fire arbeidstakerorganisasjonene gått sammen i et felles prosjekt for å heve organisasjonsgraden.

Les rapporten her:

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Organisering-av-uorganiserte

Publisert: 15. februar 2018