Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg med flere ledere på scenen i Helsinki

Politisk

– Vi trenger kollektive lønnsforhandlinger, ikke minstelønn

27. nov. 2019

– Kollektive lønnsforhandlinger er den beste måten å styrke lønnsdannelsen i Europa, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg på IndustriALLs møte i Helsinki.

IndustriALL er paraplyforeningen for europeiske fagforeninger med medlemmer i industrien, og representerer over sju millioner arbeidstakere i europeisk industri.

Den store striden under møtet var forslaget fra EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen om et europeisk rammeverk for styrket lønnsdannelse og minstelønn.

Randeberg understreket at ut fra et nordisk perspektiv vil man aldri godta noen slags form for lovgivning som vil søke å påvirke den kollektive forhandlingsretten.

Samtidig finnes det et enormt behov for tiltak som styrker europeiske fagforeninger. Men her bør man se til å løse hindringer for å få på plass gode forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, mener Tekna-presidenten.

– Fagforeninger i Europa  må få tilbake retten til å forhandle, som mange har mistet i de senere årene, og som man i enkelte land aldri har hatt. Men hvordan skal vi sikre et system som støtter alle europeiske arbeidstakere? spurte Tekna-presidenten.

Dialog og diskusjon

– Jeg har troen på dialog og diskusjon, sa Randeberg, som ønsker sterkere fokus på hvordan man kan få til en styrket sosial dialog og en økning av arbeidstakernes rettigheter i Europa. -Vi må gi makten tilbake til arbeidstakerne og fagforeningene gjennom tiltak som styrker fagforeningers mulig til å forhandle frem gode avtaler for sine medlemmer. Samtidig må vi være veldig tydelig på at vi ikke vil akseptere europeiske regelverk som vil undergrave mulighetene for dette i land der partssamarbeidet allerede fungerer godt, understreket Randeberg.

Møtet fortsetter i dag, da viktige saker som blant annet industriALLs innspill til strategien for et klimanøytralt Europa står på agendaen. For Tekna vil det da bli viktig å sikre gode rammer for grønn teknologiutvikling og grønne investeringer på et europeisk nivå. Spesielt har tiltak for støtte opp under en felles europeisk satsning og en fullverdig infrastruktur for karbonfangst- og lagring stått sentralt for Tekna arbeidet frem mot styremøtet.

Les mer om IndustriALL her

 

Les også