Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To unge menn på en messestand viser frem smart behandlingsstol

Aktuelt

-Vi må heie på helseteknologien!

19. mars 2019

Befolkningen blir stadig eldre. Behovene for helseteknologi vil øke sterkt.

Budskapet var klart fra Kathrine Myhre på Helseteknologikonferansen.  Som daglig leder i Norway Medtech jobber hun til daglig med å finne nye løsninger innenfor helsesektoren, hvor behovene blir stadig større.  -Utfordringene i helsetjenesten fører til et behov for ny teknologi, nye tjenester og nye måter å jobbe på, sa Myhre. 

Global aldring

Hun viste til at befolkningen over hele verden kommer til å bli vesentlig eldre i de kommende årene, samtidig som Norge har et stort behov for å skape nye jobber og øke eksportvirksomheten. -Vi trenger flere bein å stå på. Helse er den eneste industrien i Norge som både kan øke våre inntekter og samtidig redusere våre kostnader. Det er helseteknologien vi må heie på! understreket hun. Myhre viste til at dette kan skje gjennom at helseutfordringer og -behov blir definert i kommuner og på sykehus, samtidig som noen kobler behovene med dem som kan løse dem. Neste trinn på stigen blir så å igangsette utvikling, testing og klinisk verifisering og innkjøp. Hun pekte på en rekke internasjonale eksempler, hvor norske løsninger har gjort det godt. Alle trenger hverandre. Samfunnet har utfordringer, helsetjenesten trenger nye løsninger, industrien trenger å utvikle teste, verifisere og selge samtidig som forskningssektoren også har en viktig rolle, ble det påpekt.

Myhre pekte på den kommende stortingsmeldingen for helsenæringen, som fremlegges i begynnelsen av april, hvor man forventer at behovet for økt samhandling et ett av punktene som vil bli tatt opp.  

Norsk teknologi

Også Arild Kristensen fra Norwegian Smart Care Cluster la vekt på verdien av innovasjonspartnerskap. -Norsk teknologi anses for å være langt fremme internasjonalt, og også mange småfirmaer er svært anerkjent, sa Kristensen, som også viste til at tilgang til testfasiliteter er viktig.

Helseteknologikonferansen hadde denne gang i overkant av 220 deltakere. I tilknytning til konferansen ble det arrangert en utstilling hvor gründere innen bransjen fikk presentere seg. Helseteknologikonferansen valgte denne gang å gi en donasjon til Leger uten grenser i stedet for bidrag til foredragsholderne.

Se hele programmet for Helseteknologikonferansen her

Les også