-Vi gjør hverandre gode!

Tekna samlet onsdag 7. november tillitsvalgte fra de store bedrifts- og etatsgruppene i foreningen til nettverkskonferanse.

 – Det er avgjørende at vi møtes og utveksler erfaringer. Da blir vi bedre og får gjennomslag ute i virksomhetene, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna.

Trepartssamarbeidet, arbeidstid og politiske saker var blant temaene på konferansen på Gardermoen. Det viktigste med møtet var likevel muligheten til å bygge nettverk og knytte kontakter med andre tillitsvalgte, påpekte flere av deltakerne.

- Det er veldig bra med slike samlinger, der vi kan få råd og støtte fra andre som er i samme situasjon. Rollen som tillitsvalgt kan være krevende, og da er det viktig å lære av andre, sier Pernille Dørstad i Statnett SF. Hun har vært tillitsvalgt i Statnett i ett og et halvt år, og aktiv på fagsiden i åtte år. 

- Vi jobber med arbeidsgivere og med styrene i virksomhetene, men mest av alt jobber vi for medlemmene. I tøffe tider kan vi miste nattesøvnen når det gjelder viktige saker som involverer grupper eller enkeltmedlemmer som vi representerer. Vi får flott støtte fra Teknas advokater, men det er veldig bra at Tekna legger til rette for at vi kan treffe andre tillitsvalgte for erfaringsutveksling og uformelle samtaler. Verdien av slike diskusjonsarenaer er veldig stor, sier hun.

President Lise Lyngsnes Randeberg understreker viktigheten av slike arenaer også for ledelse og sekretariat i Tekna.

- I fjor fikk vi innspill til tre viktige politiske saker gjennom en slik samling. Vi er avhengig av å få innspill fra de tillitsvalgte for å vite hva som er de store utfordringene, og hvor vi må sette inn ressurser. Skal vi få gjennomslag politisk, er vi avhengig av å forstå hvor skoen trykker ute i bedriftene og blant medlemmene, påpekte hun.

Publisert: 7. november 2018