– Teknologene må ikke sitte på hvert sitt kontor og irritere seg

Har du innspill for å sikre Norge er bærekraftig fremtid?

Under konferansen for store Tekna-grupper oppfordret Monica Tjelmeland, som er samfunnspolitisk direktør i Tekna, alle teknologer til å bidra med løsninger.

– Vi skulle hatt enda flere innspill fra Tekna-medlemmer om samfunnspolitiske spørsmål de ønsker å ta opp. Vi trenger eksempler som vi kan bruke politisk.

– Teknologene må vise frem til politikerne hva som er mulig. Man må ikke sitte på hvert sitt kontor å irritere seg over noe som kunne blitt løst. Utfordringene til politikerne er at de er livredd for at de ikke har velgerne med seg, derfor er det viktig å visea de riktige løsningene på god måte så velgerne også forstår.

Bærekraft handler om mer en klima

Hun forteller at det er tre dimensjoner i uttrykket bærekraft:

  • Sosiale forhold
  • Miljø og klima
  • Økonomi

– Klimaet er veldig høyt på dagsorden. Det er veldig akutt, men vi må klare det uten å rasere natur. Det biologiske mangfoldet må tas vare på.

– Vi kan ha 2 milliarder flere innbyggere innen 2050. Det er utrolig viktig at vi snakker om alle tre forholdene når vi snakker om bærekraft.

Tjelmeland mener vi må få til en rettferdig omstilling i årene som kommer.

– Norge er bedre rigget for dette enn de aller fleste i verden. Det er viktig at medlemmene får den oppfølgingen de trenger når det blir omstilling i jobbmarkedet.

Tekna skal være en pådriver for bærkraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom:

  • Å være en tydelig stemme for at teknologi, kunnskap og innovasjon er en viktig løsning for miljø og klimautforringene.
  • Å engasjere medlemmene og synliggjøre deres leveranse til bærekraftmålene.
  • Å fasiliterekompetanseheving, tverffagige møteplasser og samspill mellom samfunnsaktører.
  • Internasjonal påvikning og kunnskapsutveksling.

Lars Olav Grøvik i Equinor, tror det beste man kan gjøre som Teknamedlem er å komme med gode løsninger som Tekna kan ta opp politisk.

Grøvik2.jpg

Vil ha fokus på karbonfangst- og lagring

Han mener på sin side det er utrolig viktig å se på løsninger rundt karbonfangst- og lagring.

Grøvik forteller at han ikke har sett en eneste klimarapport som ikke har med karbonfangst- og lagring som en vital del. Om man ikke klarer å nå målene, så øker man gjerne den delen med satsing på karbonfangst og lagring.

Han mener det er ikke nok at teknologene stiller opp, politikerne må også stille opp. Og at karbonfangst- og lagring er helt avgjørende for å løse utfordringene som kommer.

Han forteller at karbonfangst- og lagring har kommet et stykke. Det vi kan bli bedre på er innsamling og transport av karbonen. Hvis vi finner løsninger på dette blir det enda lettere å ta opp sakene politisk og få gjennom mer satsing, både i form av prosjekter og forskning.

Tjelmeland er enig med Grøvik i at karbonfangst- og lagring er et viktig satsingsområdet, men hun ønsker innspill fra alle områder fremover.

– Det er de som kan fagfeltene som må komme med forslag, og innspill.

For å sende inn noe de ønsker vi skal ta opp politisk, kan du sende ideen til denne mailen. Terskelen for å sende inn noe er lav.

Møter for store grupper.jpg

Disse fem hadde også hvert sitt foredrag på konferansen:

Bente Brunsgård, som er direktør for fag og karriere i Tekna, snakket om bærekraft i praksis i Teknas fagutvalg. 

Tom Erik Aabø, senirorådgiver i Tekna, snakket om kvinner og menn tjener det samme i privat sektor. Noe de ikke gjør.

Inger Eline Romundgard, som er seniorrådgiver i likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) snakket om endringer i Likestillings- og diskrimineringsloven.

Roger Moen, som er fagsjef i senter for seniorpolitikk snakket om utfordringer for seniorer i arbeidslivet, og da særlig de siste årene, som kan være problematiske.

Til slutt avsluttet Knut Frydenlund, som er politisk rådgiver i Tekna, med å snakke om Markussenutvalgets kompetansereform, hvor Tekna har kommet med flere forslag som man venter svar på.

Publisert: 7. november 2019