Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Monica Tjelmeland

Politisk

– Teknologene må ikke sitte på hvert sitt kontor og irritere seg

Tekst av Sondre Tallaksrud 7. nov. 2019

Har du innspill for å sikre Norge er bærekraftig fremtid?

Under konferansen for store Tekna-grupper oppfordret Monica Tjelmeland, som er samfunnspolitisk direktør i Tekna, alle teknologer til å bidra med løsninger.

– Vi skulle hatt enda flere innspill fra Tekna-medlemmer om samfunnspolitiske spørsmål de ønsker å ta opp. Vi trenger eksempler som vi kan bruke politisk.

– Teknologene må vise frem til politikerne hva som er mulig. Man må ikke sitte på hvert sitt kontor å irritere seg over noe som kunne blitt løst. Utfordringene til politikerne er at de er livredd for at de ikke har velgerne med seg, derfor er det viktig å visea de riktige løsningene på god måte så velgerne også forstår.

Bærekraft handler om mer en klima

Hun forteller at det er tre dimensjoner i uttrykket bærekraft:

  • Sosiale forhold
  • Miljø og klima
  • Økonomi

– Klimaet er veldig høyt på dagsorden. Det er veldig akutt, men vi må klare det uten å rasere natur. Det biologiske mangfoldet må tas vare på.

– Vi kan ha 2 milliarder flere innbyggere innen 2050. Det er utrolig viktig at vi snakker om alle tre forholdene når vi snakker om bærekraft.

Tjelmeland mener vi må få til en rettferdig omstilling i årene som kommer.

– Norge er bedre rigget for dette enn de aller fleste i verden. Det er viktig at medlemmene får den oppfølgingen de trenger når det blir omstilling i jobbmarkedet.

Lars Olav Grøvik i Equinor, tror det beste man kan gjøre som Tekna-medlem er å komme med gode løsninger som Tekna kan ta opp politisk.

Grøvik2.jpg

Vil ha fokus på karbonfangst- og lagring

Han mener på sin side det er utrolig viktig å se på løsninger rundt karbonfangst- og lagring.

Grøvik forteller at han ikke har sett en eneste klimarapport som ikke har med karbonfangst- og lagring som en vital del. Om man ikke klarer å nå målene, så øker man gjerne den delen med satsing på karbonfangst og lagring.

Han mener det er ikke nok at teknologene stiller opp, politikerne må også stille opp. Og at karbonfangst- og lagring er helt avgjørende for å løse utfordringene som kommer.

Han forteller at karbonfangst- og lagring har kommet et stykke. Det vi kan bli bedre på er innsamling og transport av karbonen. Hvis vi finner løsninger på dette blir det enda lettere å ta opp sakene politisk og få gjennom mer satsing, både i form av prosjekter og forskning.

Tjelmeland er enig med Grøvik i at karbonfangst- og lagring er et viktig satsingsområdet, men hun ønsker innspill fra alle områder fremover.

– Det er de som kan fagfeltene som må komme med forslag, og innspill.

For å sende inn noe de ønsker vi skal ta opp politisk, kan du sende ideen til denne mailen. Terskelen for å sende inn noe er lav.

Møter for store grupper.jpg

Disse fem hadde også hvert sitt foredrag på konferansen:

Bente Brunsgård, som er direktør for fag og karriere i Tekna, snakket om bærekraft i praksis i Teknas fagutvalg. 

Tom Erik Aabø, seniorådgiver i Tekna, snakket om kvinner og menn tjener det samme i privat sektor. Noe de ikke gjør.

Inger Eline Romundgard, som er seniorrådgiver i likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) snakket om endringer i Likestillings- og diskrimineringsloven.

Roger Moen, som er fagsjef i senter for seniorpolitikk snakket om utfordringer for seniorer i arbeidslivet, og da særlig de siste årene, som kan være problematiske.

Til slutt avsluttet Knut Frydenlund, som er politisk rådgiver i Tekna, med å snakke om Markussenutvalgets kompetansereform, hvor Tekna har kommet med flere forslag som man venter svar på.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer