Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrett av Lise Lyngsnes Randeberg
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

– Positivt med søknadsvekst til IKT

23. juli 2019

– Økningen i tilbudet til informasjonsteknologi og informatikkfag er svært positivt, sier Lise Lyngsnes Randeberg, som er president i Tekna.

Hun er fornøyd med tallene fra Samordna opptak, som viser at det er størst prosentvis økning til informasjonsteknologi og informatikkfag på 9,3 %.

– Det er gledelig at flere nå får plass på IKT- og teknologistudiene. Det viser at regjeringen og utdanningsinstitusjonene har lyttet til Tekna og ser at vi trenger flere med slik kompetanse. Samtidig er det klart at kapasiteten på IKT-fagene må økes ytterligere. Det vil være et sterkt økende behov for denne kompetansen i årene fremover. Vi må nå få en tydelig strategi på hvilken type kompetanse vi trenger, og hvilke fagretninger som må bygges opp, sier Tekna-presidenten.

Hun mener det spesielt er viktig med mer kunnskap innenfor sikkerhet og sårbarhet.

– Med en stadig større digitalisering i samfunnet, er vi avhengige av at folk har tillit til de digitale tjenestene, påpeker hun.

Randeberg er glad for den positive utviklingen til teknologifagene.

– Vi trenger flere folk innen teknologi - og realfagene. Disse fagene er avgjørende for at vi skal løse viktige samfunnsutfordringer som vi står ovenfor innen blant annet helse, klima, energi og samferdsel, sier hun.

Samordna opptak viser at i alt 13 294 kvalifiserte søkere har fått tilbud om plass innen informasjonsteknologi og teknologifag. Imidlertid er det sendt ut færre tilbud enn i fjor til realfag. -Denne nedgangen på 6,6 % er bekymringsfull, sier Randeberg.

– Grunnleggende kunnskap innen realfagene har vært med å bygge landet i alle år, og kommer til å ha en viktig rolle også i fremtiden. Med realfaglig kompetanse bygger du viktig forståelse som du kan ta med deg inn i mange sektorer og arbeidsområder, sier Tekna-presidenten.

Trenger bærekraftkompetanse

FNs naturpanels rapport, IPBES-rapporten, viste tidligere i vår at naturressursene vi er avhengige av utnyttes på en måte som er alt annet enn bærekraftig. Med en situasjon hvor artsmangfoldet er truet, kan vi ikke lenger stå på sidelinjen og se på utviklingen. - For at vi skal få en bærekraftig utvikling, er vi nødt til å få flere realister med høy kompetanse på hvordan vi skal løse disse utfordringene vi nå står overfor, sier leder av Tekna Student, Sigurd Harstad.

Dessverre viser dagens tall fra Samordna opptak at det nå tas opp færre studenter innen de realfaglige studieretningene. I april så vi at søkertallene til realfagene gikk ned med 6,2 prosent. Nå reflekteres dette også i opptaket.

– Nedgangen i opptaket til realfag er en trend som er viktig å snu, sier han.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer