Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

-Kjære forsvarsminister, lytt til oss!

11. apr. 2019

Må vi godta masseovervåkning for å beskytte rikets sikkerhet? Nei, mener Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.

Spørsmålet var tema på dagens Civita-frokost, hvor Tekna-presidenten-satt i panelet sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, og Sofie Nystrøm, avdelingsdirektør i Etterretningstjenesten.

Regjeringens forslag til ny E-tjenestelov (ofte kalt digitalt grenseforsvar) åpner for at all datakommunikasjon som krysser Norges grense kan lagres. Trenger E-tjenesten slike virkemidler for å sikre oss mot cyberangrep og terrorisme? Er loven en alvorlig trussel mot personvernet? Hva blir konsekvensene hvis loven blir vedtatt? Og hva blir konsekvensene hvis den ikke blir vedtatt? Dette dannet bakteppet for debatten, hvor Randeberg i sitt innlegg viste til at det er mange med høy ikt-kompetanse blant foreningens 78 000 medlemmer.

-Vi har brukt våre folk i vår utarbeidelse av høringer om dette temaet –vi lener oss på et stort faglig grunnlag når vi uttaler oss, sa Tekna-presidenten. - Kjære forsvarsminister, lytt til høringsinstansene! Lovforslaget må endres, slik at det blir mer i tråd med hensynet til personvern og den teknologiske utviklingen.

Både fag og etikk

Tekna-presidenten viste til at foreningen også skal stimulere til etisk refleksjon. -Vi er altså opptatt både av etikken og det ikt-faglige. Vi har valgt å svare nei på spørsmålet om vi må godta masseovervåkning. Vi tror det kan gjøres på andre måter, understreket Randeberg.

Hun pekte på muligheten for formålsglidning – at andre kan benytte de dataene som blir samlet inn. -At vi kaller dette for digitalt grenseforsvar eller tilrettelagt innhenting er fine ord, men dette handler egentlig om masseovervåking. Samtidig må vi heller ikke sause sammen de ulike oppgavene. Vi har mange ulike instanser som skal ivareta sikkerhet. Vi har blant andre e-tjenesten, vi har nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi har cyberforsvaret i tillegg til politiet og PST. Her er det viktig med tydelig rolleavklaring om hvem som skal gjøre hva. Det er lett å forstå at hvis e-tjenesten sitter på et stort datamateriale, så vil de andre instansene også ha en viss interesse av det, sa Tekna-presidenten.

Forslaget går for langt

 Hun advarte mot muligheten for politisk press i slike situasjoner. -Vis meg den politikeren som sier nei når det gjelder å stoppe overgrep. Det kan også føre til press mot de ansatte, som har tilgang til systemene, og til dataene. Da snakker jeg som fagforeningsrepresentant for mine medlemmer som jobber med disse systemene. Det er viktig at vi får på plass en ny lov. Våre medlemmer og samfunnet fortjener dette – men vi synes ikke at det lovforslaget som ligger på bordet nå, er godt nok. Det går for langt, og det er for inngripende, påpekte Randeberg.

Trendene

Hun pekte på at flere teknologitrender er viktig i dette bildet. -Vi ser allerede i dag at 60-80 prosent av all internettrafikk er kryptert. Samler man inn metadata, kan man kanskje si at dette ikke er så viktig, men det har en betydning, og det har vi ikke diskutert ordentlig ennå. I tillegg kommer dataanalysen, og da kommer jeg tilbake til den kompetansen vi sitter på. Jeg snakker også av personlig erfaring – når jeg ikke er president i Tekna, er jeg professor på NTNU, og er opptatt blant annet av maskinlæring og kunstig intelligens. Dette er også metoder som kan bli tatt i bruk. Ikke narr oss til å tro at det er noen som skal sitte og tilfeldig kikke inn i et enormt datalager. Her må man bruke ganske målrettete metoder. Maskinlæring og kunstig intelligens er da fristende verktøy å bruke. Hvordan skal vi identifisere dem som er den egentlige faren? Snakker vi om enkeltpersoner som utgjør et problem, så vil de ofte være «raringer», som er vanskelige å finne i datamengden. Dette er debatter vi trenger å ta, før vi vedtar en sånn lov, sa Randeberg, som også var opptatt av det ikke er noe krav om endelig sletting av data i det foreliggende lovforslaget. 

Se hele Civitas-debatten her

Les Teknas høringsinnspill om E-tjenesten her

 

Les også