-Ikke mist menneskeligheten

-Vi må styrke det unikt menneskelige i samspillet med maskinene, sa Camilla A. C. Tepfers under Kundeservicedagene.

– Vi må bli bedre til å finne og fortolke informasjon, understreket partneren i InFuture A/S, som påpekte det betenkelige i at stadig flere unge mennesker i dag ukritisk kun leser nyheter på Facebook. Hun advarte mot at vi ender opp med digital distraksjon, i stedet for kunnskapsfordypning og læring.

De 400 deltakerne på konferansen fikk høre mye om digitaliseringens andre bølge, som nå skyller inn over oss med full styrke. -Dette øker presset på vår evne til innovasjon, understreket Tepfers, som viste til at store plattformselskaper som Facebook og Amazon, er i ferd med å etablere naturlige monopoler. -Vinnerne tar alt, og de trer etter hvert inn i våre nasjonale verdikjeder, påpekte hun. Mobil erstatter pc, alle bransjer blir berørt, alle data blir integrert.

Teknologien overtar

Tepfers pekte på en rekke yrkesgrupper som høyst sannsynlig kommer til å forsvinne om kort tid, som butikkmedarbeidere, speditører og advokatsekretærer. -Dette gjelder også elektro- og elektronikkingeniører, hevdet hun, og påpekte at Norge ligger bak de beste på digital spisskompetanse.  -Vi har også færre utdannet i teknologiske fag her i landet sammenlignet med våre naboland, og også gjennomsnittet i OECD, sa hun.

Ingen enhjørninger

-Våre naboland produserer digitale enhjørninger, men det klarer ikke vi, påpekte hun. En enhjørning er i denne sammenheng et privat etablert selskap verdsatt til mer enn en milliard dollar. Når kommer den første norske digitale enhjørningen?

Tekna er en av samarbeidspartnerne bak Kundeservicedagene. Se hele programmet her!

Publisert: 31. januar 2018