-En stor seier for Teknas medlemmer i skolen

-Dette er en stor seier for våre medlemmer i undervisningssektoren. Arbeidsrettens dom er klar – lektorer og lærere har fått medhold i at all ekstra undervisning skal regnes som overtid, sier Cecilie Fauchald Rygg, som er advokat i Tekna.

1. november kom Arbeidsrettens dom i saken, der KS og Østfold fylkeskommune var saksøkt. En uriktig tolkning av arbeidstidsavtalen for skoleverket førte til manglende overtidsbetaling, en praksis som hadde pågått siden 2011 i Østfold fylkeskommune, og var i ferd med å spre seg utover landet. Arbeidstidsavtalen regulerer at undervisning som kommer på toppen av en full undervisningsstilling, for eksempel vikartimer, skal regnes som overtid. Problemet har oppstått for de lektorer og lærere som har hatt redusert undervisningsstilling (del av stillingen beregnet til undervisning) fordi de har hatt andre pålagte oppgaver, for eksempel kontaktlærertjeneste. Der har arbeidsgiver ment at de først skal undervise opp til full undervisningsstilling, før de får utbetalt overtid. Her har Arbeidsretten skåret igjennom og sagt at overtid skal betales for første vikartime uansett om man etter sin egen arbeidsplan ikke har full undervisningsstilling av ulike årsaker. Arbeidsretten gir lektorer og lærere full seier: All ekstraundervisning skal regnes som overtid.

- Dette er en meget viktig seier for lektorer og lærere. Endelig er det nå fastslått at det er overtidsarbeid når våre lærere og lektorer pålegges ekstraundervisning. Den urimelige praksisen der vikaroppdrag ikke gis overtidstillegg, vil nå opphøre, sier Fauchald Rygg.

Arbeidsrettens dom kan ikke ankes. Tekna, Norsk Lektorlag og NITO har vært partshjelpere i arbeidsrettssaken, der Utdanningsforbundet tok ut stevning.

Publisert: 2. november 2016