Tekna vil ha sikkerhet inn som obligatorisk del av IKT-studiene

Er vi beredt til å håndtere de sårbarhetsutfordringer vi står overfor når kritisk infrastruktur er digitalisert? Hvem kan lese pasientjournalen din? Bør det være et nasjonalt anliggende å ha ansvaret for systemet som forvalter pengestrømmen i våre banker? Hvor mange av våre doktorgradskandidater innen IKT kan sikkerhetsklareres for å jobbe med nasjonale sikkerhetsinteresser? Spørsmålene er mange. Tekna ønsker svar og debatt.

Tekna reagerer med undring på NRK-avsløringene om at en rekke utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til sensitiv pasientinformasjon fra datasystemene til Helse Sør-Øst. Enda verre er det når ansvarlig direktør ikke før etter 14 dager skjønner hvordan eget system fungerer. Han benektet at dette var tilfelle, mens han i dag erkjenner at dette faktisk har skjedd.

– Dette viser at det haster med å få på plass nødvendig sikkerhetskompetanse på alle nivåer, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

NRK melder 3.mai at en rekke IT-arbeidere fra Asia og Øst Europa har hatt tilgang til sensitiv pasientinformasjon fra Helse Sør-Østs servere, som snart skal driftes fra land som Bulgaria, India og Malaysia. Nå har Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg fått nok.

-Avsløringene viser nok en gang at vi ikke har god nok sikkerhetskompetanse i Norge. Vi er et av verdens mest gjennomdigitaliserte land. Det gjør oss også sårbare. Tekna er utålmodige, og vi mener regjeringens arbeid med å bygge langsiktig sikkerhetskompetanse går for sakte, sier Randeberg.

Hun tar nå til ordet for å få sikkerhet og sårbarhet inn i alle IKT-studier, på alle nivåer.

- IKT-studiene må utvikles og treffe samfunnets og arbeidslivets behov. Vi har et enormt behov for utviklere og designere av digital løsninger som har god forståelse for sikkerhet og sårbarhet i systemene. Og skal man sette ut utvikling og drift av egne systemer til andre nasjoner, må man faktisk ha grunnleggende god forståelse av hva som er kravene og hva som er sikre løsninger. Med andre ord er ikke dette et område det er lett å outsource. Det kreves god bestillerkompetanse.

- Vi har nå en økning i antall som vil studere IKT-fag og det er senere år bevilget midler til flere studieplasser. Det er derfor en unik mulighet til å legge relevant sikkerhetskompetanse inn i studiene, sier hun.

Publisert: 3. mai 2017