- Viktig at MIL-labben reddes

Regjeringen har i budsjettforliket snudd, og sikrer 30 millioner til innkjøp av utstyr til MIL-labben (Mechatronics Innovation Lab) i Agder. - Dette har Tekna kjempet for lenge, vi tok det opp senest på budsjetthøringene nå i høst. Vi er veldig fornøyde med at regjeringen har lyttet og nå prioriterer MIL-lab, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Midlene er kommet på plass etter regjeringens forhandlinger med KrF og Venstre, og bidrar til å sikre en nasjonal lab for kommersialisering av teknologi og løsninger som vil bidra til økt konkurransekraft og omstilling. Sommeren 2017 står bygget klart, men inntil budsjettforliket var på plass har det manglet midler til opprustning og innkjøp av nødvendig utstyr.
 
- Tekna har i flere år kjempet for bygging og utrustning av MIL-labben, blant annet i tiltakspakken vår. Olje- og leverandørindustrien er fremdeles i sterk omstilling, og vi må vektlegge forskning og produktutvikling i større grad. Målet er å levere enda mer kostnadseffektive løsninger og produkter, i tillegg til å flytte teknologi og kompetanse til nye områder og næringer. Omstillingen øker behovet for raskere testing og kvalifisering av ny teknologi. Det er nettopp det MIL skal brukes til, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 

Publisert: 5. desember 2016