- Vi trenger sterke fagmiljøer i kommunene

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner snakket varmt om kommunereform da han gjestet Tekna Kommunes tillitsvalgtkonferanse i Oslo 20.oktober. – Det må være grenser for hvor sårbare fagmiljøer vi kan ha i kommunene, hevdet han.

Det var en engasjert statsråd som snakket til tillitsvalgte fra kommunesektoren under åpningen av Teknas tillitsvalgtkonferanse. Spesielt behovet for sterke fagmiljøer engasjerte tilhørerne, som langt på vei var enig i at for små kommuner kan gå på bekostning av fagmiljøer og kvalitet i kommunene.
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg var også tilstede under åpningen av konferansen, og hun gjorde i sitt innlegg rede for nøkkelutfordringer Tekna nå står overfor.
- Ledigheten har rammet oss hardt, nyskapning og teknologioverføring og kvalitet i utdanningen er sentrale utfordringer som vi vil gi mye oppmerksomhet fremover, hevdet hun. Konferansen går over to dager. Kommunereformen vil være et sentralt tema.

Publisert: 20. oktober 2016