Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg i vandrehallen i Stortinget

Aktuelt

- Utålmodige etter å komme i gang

7. okt. 2019

Tekna mener det er særlig viktig at regjeringen sikrer fremdriften mot fullskala karbonfangst og -lagring (CCS). – Vi hadde derfor ventet at regjeringen forpliktet seg til en investeringsbeslutning i 2020, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

CO2 i stor skala er en absolutt forutsetning for å nå målene i Paris-avtalen.

- Nå må vi komme i gang. Vi har ikke tid til å skyve mer på beslutningen, sier Randeberg.

Så sent som 5. september i høst lovet olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på en høynivåkonferanse med 450 deltakere fra europeisk industri og politikk at Norge vil beslutte CO2-fangst og lagring “next year”. Forutsetningen er at norske investeringer på om lag 15 milliarder kroner vil gi “kostnadseffektiv” avfallshåndtering av CO2 og “teknologispredning” i Europa.  

Ved framleggelsen av statsbudsjettet er en investeringsbeslutning ”next year” blitt til “ 2020/2021”.

- Vi registrerer at regjeringen arbeider godt med forberedelsene til prosjektet. Derfor forstår vi ikke tvetydigheten i tidslinjen fram mot vedtak i Stortinget om Norges økonomiske bidrag til å få infrastruktur og verdikjeder på plass, sier Randeberg. 

- Tekna forstår at det er en risiko for at Norge betaler milliarder av kroner for å forberede et avfallslager for CO2 i Nordsjøen – som ingen vil betale for å bruke. Men på den annen side – europeisk industri vil ikke investere i kostbare anlegg for å fange CO2 fra sine industriprosesser innen metall og sement før de har sikkerhet for at lagerplass finnes, sier hun.  

Tekna snakker med europeiske fagforeninger om mulighetene en utslippsfri industri med sikre jobber i framtida. Vi forventer at den norske regjeringen gjør sin del av jobben og holder en klar tidslinje i arbeidet med rensing og lagring av CO2-avfall fra norsk og europeisk industri. 

Les også