- Stort behov for livslang læring

- Behovet for livslang læring er sterkt økende. Derfor foreslår vi et arbeidslivsdrevet komperansebyggingsprogram, sier seniorforsker Simen Markussen, som har ledet ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Markussen, som til daglig er tilknyttet Frischsenteret, gjestet onsdag 26.juni Tekna for å presentere Markussen-utvalgets anbefalinger for et nytt etter- og videreutdanningsprogram.

- Vi er i en tid der teknologiske endringer skjer raskt, der folks levealder øker og arbeidslivet forlenges, og der formell utdanning blir stadig viktigere. Alt dette er med på å øke behovet for livslang læring, sier Markussen.

Utvalget foreslår nå at det bevilges 800 millioner friske kroner til et nytt program for etter- og videreutdanning.

- Vi ser for oss et subsidiert program som finansieres av offentlig støtte og egenandel. Vi ønsker et system som ikke utfordrer gratisprinsippet for førstegradsstuderende, sier han.

Vil verne gratisprinsippet

Samfunnspolitisk direktør i Tekna Monica Tjelmeland sier at Tekna er positive til mange av tiltakene utvalget foreslår.

- Arbeidslivet endres i rasende fart, og behovet for kompetanseheving gjennom hele arbeidslivet er økende, også for høyutdanningsgruppene. Ikke minst er behovet for økt IKT-kompetanse sterkt økende, sier hun.

Tjelmeland understreker viktigheten av at gratisprinsippet for førstegradsutdannete ikke utfordres.

- Finansieringen av tiltakene må ikke hentes fra midlene som allerede brukes til utdanning og forskning. Det viktigste grunnlaget for livslang læring er å ha en god utdanning i bunn. Det er viktig at vi bygger livslang læring på det fundamentet vi allerede har, og ikke setter fulle gradsløp og kompetanseutvikling opp mot hverandre, sier hun.

Les rapporten her

Publisert: 26. juni 2019