Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Monica og Markussen

Aktuelt

- Stort behov for livslang læring

26. juni 2019

- Behovet for livslang læring er sterkt økende. Derfor foreslår vi et arbeidslivsdrevet kompetansebyggingsprogram, sier seniorforsker Simen Markussen, som har ledet ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Markussen, som til daglig er tilknyttet Frischsenteret, gjestet onsdag 26.juni Tekna for å presentere Markussen-utvalgets anbefalinger for et nytt etter- og videreutdanningsprogram.

- Vi er i en tid der teknologiske endringer skjer raskt, der folks levealder øker og arbeidslivet forlenges, og der formell utdanning blir stadig viktigere. Alt dette er med på å øke behovet for livslang læring, sier Markussen.

Utvalget foreslår nå at det bevilges 800 millioner friske kroner til et nytt program for etter- og videreutdanning.

- Vi ser for oss et subsidiert program som finansieres av offentlig støtte og egenandel. Vi ønsker et system som ikke utfordrer gratisprinsippet for førstegradsstuderende, sier han.

Vil verne gratisprinsippet

Samfunnspolitisk direktør i Tekna Monica Tjelmeland sier at Tekna er positive til mange av tiltakene utvalget foreslår.

- Arbeidslivet endres i rasende fart, og behovet for kompetanseheving gjennom hele arbeidslivet er økende, også for høyutdanningsgruppene. Ikke minst er behovet for økt IKT-kompetanse sterkt økende, sier hun.

Tjelmeland understreker viktigheten av at gratisprinsippet for førstegradsutdannete ikke utfordres.

- Finansieringen av tiltakene må ikke hentes fra midlene som allerede brukes til utdanning og forskning. Det viktigste grunnlaget for livslang læring er å ha en god utdanning i bunn. Det er viktig at vi bygger livslang læring på det fundamentet vi allerede har, og ikke setter fulle gradsløp og kompetanseutvikling opp mot hverandre, sier hun.

Les rapporten her

Les også

Relaterte kurs og arrangementer