- Spennende regjeringsprosjekt

Erna Solbergs nye regjering ble presentert 24. januar, og Tekna ser frem til til god dialog med den nye regjeringen. - Det er spesielt viktig for oss at digitalisering fortsatt får en prioritert plass i regjeringsprosjektet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Digitalisering vil bli stadig viktigere fremover, og Tekna forventer stort fokus på dette fremover fra hele regjeringen.

- Det er viktig at satsingen på digital kompetanse og digital sikkerhet har høy prioritet, sier Randeberg

Tekna er også opptatt av at den nye regjeringen får på plass en kompetansereform som inkluderer alle.

- Det er spennende med Venstre-leder Trine Skei Grande som ny kunnskapsminister. For Norge er det nå avgjørende at vi får en kompetansereform som omfatter hele arbeidslivet, inkludert alle med høyere utdanning. Så Teknas forventninger til statsråd Asheim er også klar. I et arbeidsliv med stor endringstakt, så er livslang læring helt nødvendig å få på plass, påpeker hun.

Randeberg mener en investeringsbeslutning for karbonfangst og -lagring nå må komme. Det samme gjelder en tydelige opprydding i virkemiddelapparatet for næringslivet som sikrer innovasjon og nyskaping.  

- Realiseringen av karbonfangst og -lagring er på overtid. Regjeringen og Stortinget må ta viktige beslutninger framover på dette området. Tekna forventer at man holder tidsplanen for karbonfangst og -lagring, og at det gjøres en investeringsbeslutning i år. Elektrifiseringen av Norge fortsetter, og her må det også gjøres noen veivalg. Det er derfor bra at Tina Bru har bred erfaring fra energi- og miljøkomiteen, sier Randeberg.

Den nye næringsministeren, Iselin Nybø, får også en sentral rolle i den nye regjeringen.

- Hun kommer til å ha en viktig jobb framover for å sikre at virkemiddelapparatet setter brukeren i sentrum, sier Randeberg.

Publisert: 24. januar 2020