– Skuffet over liten forhandlingsvilje

Dagens hovedavtale i staten videreføres i ett år. Dette ble klart etter at partene i dag ble enige om at det ikke var grunnlag for videre forhandlinger om en ny hovedavtale.

Hovedavtalen er sentral i den norske arbeidslivsmodellen og skal sikre medbestemmelse og samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte på statlige arbeidsplasser.

– Akademikerne ønsket å gjennomføre reelle forhandlinger for å forbedre dagens hovedavtale. Tillitsvalgtes arbeidsvilkår blir lettere om vi tydeliggjør formålet med avtalen og klargjør sentrale begreper i teksten. Det er synd prosessen strander før vi har fått startet på grunn av manglende forhandlingsvilje, sier Kvam.

Ifølge Kvam fungerer samarbeidet på mange arbeidsplasser i dag godt. Samtidig er erfaringen til mange tillitsvalgte at de blir involvert for sent i prosesser og ikke tas med som en konstruktiv samarbeidspartner ved beslutninger som er viktig for arbeidshverdagen til de ansatte. Akademikerne ønsket derfor å forenkle og styrke avtalen. 

Partene er enige om at avtalen videreføres til 31. desember 2020.

Partene i hovedavtalen er Akademikerne, LO Stat,

Publisert: 7. november 2019