- Positivt med vekst for IKT

Flere vil studere IKT, viser tall fra Samordna opptak. – Det er positivt. Det er de unge som skal drive fram digitaliseringen av landet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

IKT-fagene var blant vinnerne da Samordna opptak presenterte søkertallene til høyere utdanning. Det var i år 6,3 prosent flere førstevalgsøkere til disse fagene, sammenlignet med fjoråret. Blant kvinnelige søkere var veksten på hele 15 prosent.

- Dette er bra, for vi trenger flere med IKT-utdanning, både kvinner og menn. Den pågående digitaliseringen krever økt kompetanse, og utfordringene knyttet til IKT-sikkerhet er økende. Vi trenger også flere med kompetanse på IKT-sikkerhet, for vi er avhengig av at folk har tillit til de digitale tjenestene, sier Randeberg.

Også havnæringen opplever positive søkertall. – Dette er bra, vekstnæringer tiltrekker seg folk, og havnæringen kommer til å bli viktig framover, sier hun. 

Søkertallene av førstevalgsøkere til realfagene falt i år med 6,2 prosent, mens teknologifagene falt med 1,8 prosent. Dette bekymrer Tekna-presidenten.

- Vi trenger flere gode realister og teknologer, ikke færre. Det er i samspillet mellom disse fagområdene vi finner løsningene på utfordringer knyttet til blant annet klima, energi og helse. Grunnleggende kunnskap innen teknologi- og realfag har vært med å bygge landet i alle år, sier hun

Publisert: 25. april 2019