- LO provoserer

- LO provoserer når de sier at bare de kan sikre et godt velferdssystem og et rettferdig arbeidsliv med medbestemmelse.

Dette påpekte Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg da hun talte til 240 bedriftstillitsvalgte på Teknas første arbeidslivspolitiske konferanse på Gardermoen. Hun understreket viktigheten av å være organisert.

- Rettigheter som full barnehagedekning og fødselspermisjoner er ikke kommet av seg selv. Fagorganisasjonene har vært med å kjempe fram slike rettigheter, og de er ikke hugd i stein. De må forsvares, sa Randeberg. 

Hun pekte på nye tall som viser at for første gang på lang tid er under 50 prosent av arbeidsstokken i Norge nå organisert.

- Det er faretruende at organisasjonsgraden faller. Pensjonsordninger, sykelønn og andre rettigheter er under press. Da er det gledelig at akademikerne er i vekst. Vi skal være med å sikre grunnleggende rettigheter i arbeidslivet. 80 prosent av våre medlemmer er yrkesaktive, tilsvarende tall for LO er 65 prosent, sa Randeberg.

Tekna-presidenten mener LO provoserer når organisasjonen hevder at bare de kan sikre velferdssystemet og et rettferdig arbeidsliv.

- Vi med høyere utdanning er ikke forsikret mot et usikkert arbeidsliv. Også våre medlemmer blir midlertidig ansatt, og også våre medlemmer blir forsøkt presset til gratisarbeid. Utdanning er ikke noe garanti mot dette, sa Randeberg. 

Randeberg argumenterte for en etter- og videreutdanningsreform som også omfatter personer med høyere utdanning. Hun påpekte at dette er spesielt viktig i dagens arbeidsliv som er i stor endring.

- Ordningene slik de er i dag treffer ikke våre medlemmer. Vi må få på plass en etter- og videreutdanningsreform som også omfatter folk med høyere utdanning, påpekte hun.

Publisert: 12. januar 2018