- Krisen i olja er ikke over

– Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap til Dagens Næringsliv.

Teknas nye oljeundersøkelse viser at det er færre arbeidsledige nå enn for ett år siden blant deres medlemmer i olje- og gassbransjen.

94 prosent er i jobb, sammenlignet med 90 prosent på samme tid i fjor. Andelen ledige har sunket med 1,3 prosentpoeng, fra 5,6 i mai i fjor til 4,3 prosent i år.

– Men krisen i oljebransjen er ikke over, og én ting bekymrer oss spesielt, sier Lyngsnes Randeberg til DN.

For tallene viser også skyggesiden: Ifølge undersøkelsen har 70 prosent av de arbeidsledige vært uten arbeid i mer enn seks måneder.

– Dette er et høyt tall, og betyr at arbeidsmarkedet fortsatt er vanskelig. Tempoet med å få folk i jobb må ikke reduseres. Derfor er vi glade for at regjeringen har foreslått 500 nye tiltaksplasser i revidert budsjett, sier Lyngsnes Randeberg.

Det går tregt

Rundt 50.000 norske oljejobber er gått tapt i nedturen, men nå ser det ut til å snu – selv om det går tregt.

Arbeidsledigheten falt ytterligere tilbake i mai, viste tall fra Nav i forrige uke. Men i oljefylkene på Sør- og Vestlandet er ledigheten fortsatt betydelig høyere enn den var før oljenedturen startet i 2014.

Les mer om ledighetsutviklingen her:  Markant nedgang i antall arbeidsledige 

– Det går bedre, og det er vi selvfølgelig glade for. Vi må imidlertid ikke glemme at kompetanse er ferskvare, og de som sliter mest med å komme i jobb igjen, det er de som har vært ute av arbeidslivet lengst, sier Tekna-presidenten.

– Hva er dine beste råd til denne gruppen?

– Det viktigste er å ikke gi opp! Og det kan være lurt å få hjelp til å gjøre en kompetansekartlegging, noe vi også bistår medlemmene. Man må dessuten hele tiden oppdatere kompetansen sin, og hvis man viser fleksibilitet og er mobil, kan dette være en stor fordel, sier hun.

Færre mener nedturen er midlertidig

Undersøkelsen viser også at hver åttende oljeingeniør – eller 12,5 prosent – har byttet jobb til en annen bransje siden 2013. De fleste går til «annen industri», deretter kommer bygg og anlegg, transport og elektrisitet, vann og avløp. Andelen som jobber i bygg og anlegg er noe høyere nå enn den var i 2016.

Lise Lyngsnes Randeberg ser også et annet varseltegn i funnene deres nå:

– Selv om de store rundene med nedbemanning ser ut til å være over, er det noen færre enn i fjor av dem som jobber i olje- og gassvirksomheten som mener nedturen er midlertidig, sier hun.

Tekna-presidenten sier det er vanskelig å spå om fremtiden.

– Vi ser flere positive tegn. Andelen som oppgir at virksomheten deres det siste året har gjennomført permitteringer, kutt i prosjektmidler og ansettelsesstopp er fortsatt høyt, men merkbart lavere. Det tar seg helt klart opp, men det går ikke raskt, sier hun.

Skyene er imidlertid ikke like sorte lenger. En undersøkelse utført for Sparebank 1 SR-Bank nylig viste at 600 bedrifter på Sørvestlandet rapporterer om et dramatisk stemningsskifte etter tre år med oljenedtur.

 

Les saken i DN

Publisert: 10. juni 2017