Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av IT-Utdanning. Bøker og Laptop

Politisk

- Kompetanseutvikling må med i krisepakkene

Publisert: 30. mars 2020

Tekna etterlyser en sterk satsing på kompetanseutvikling i krisepakkene fra regjeringen. – Vi har nå rekordmange arbeidsledige. Mister man jobben må vi tilrettelegge best mulig for at tiden kan brukes til kompetanseutvikling, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna har gitt innspill til myndighetene om at kompetanseutvikling må inkluderes i krisepakkene.

- I nedgangstider må vi øke verdien av den egentlige oljen, humankapitalen. Det er derfor viktigere enn noen gang å legge til rette for kompetanseheving. Våre medlemmer som er permitterte ønsker å bruke tiden til å oppdatere og videreutvikle sin kompetanse. Det må derfor bli enklere å ta kurs og studier mens man er permittert, uten at man risikerer å miste dagpengene, sier Randeberg.

Hun mener vi må se på muligheten for å bygge ut nye relevante og fleksible etter- og videreutdanningstilbud.

- Vi ser at det blant annet er behov for et mer fleksibelt og digitalt utdanningstilbud, med kortere og spissere moduler. Det bør også bli enklere å kombinere ulike emner og det er viktig at regelverket gjør innovasjon på området mulig, sier Randeberg.

Kortsiktig og langsiktig

Tekna-presidenten påpeker at kompetanseheving både er kortsiktige og langsiktige tiltak. Økt kompetanse hos de ansatte vil bidra til at bedriftene etter krisen får tilbake medarbeidere som har ny og oppdatert kompetanse, mener hun.

- Dagens ordninger ikke er tilpasset godt nok dagens ekstremsituasjon. Det finnes en rekke ordninger som skal bidra til økt kompetanseutvikling i befolkningen, men i den situasjonen vi er i nå er det likevel mange som ikke treffes av de tilbudene som finnes. Mister man jobben helt eller delvis må man kunne bruke tiden til kompetanseutvikling, til glede for både bedriften og samfunnet for øvrig, sier Randeberg.

Hun mener det er lurt å se til det som skjer internasjonalt innen etter- og videreutdanningsområdet.

- Det skjer nå en revolusjon på universitetene når det gjelder undervisningsformer og vurderingsformer, og det er da viktig at vi har et regelverk som stimulerer til mer av dette, sier hun.

Teknas konkrete innspill:

• Styrking av kompetansereformen med mer midler til kompetanseprogrammet (etter modell av Markussenutvalget).
• Bedre mulighet til å kombinere studier med dagpenger. Anledning til å ta flere studiepoeng og med raskere progresjon.
• Åpning for mer fleksible og digitale utdanningstilbud. Kortere moduler og nye bedømmelsesformer.

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer